Kiváló felvételi eredmények a Dombóvári Illyés Gyula Gimnáziumban

A nagyon szép év végi és érettségi eredmények már előre vetítették, hogy a digitális tanítás és a karantén időszak nehézségei ellenére is kiválóan szerepelnek majd intézményünk végzős tanulói a felvételi megmérettetésen.Előzetes várakozásaink mindenben teljesültek, az elmúlt évek egyik legszebb eredménylistáját produkálták a 2020 júniusban érettségi bizonyítványt szerzett diákjaink. 89 tanulóból 71, tehát a diákok 80%-a jelentkezett a felsőoktatásba, amely az elmúlt évekhez képest jóval magasabb arány. A jelentkezettek 90 %-a egyetemen fog ősztől továbbtanulni. Az eredmények még értékesebbek, ha tudjuk, hogy a többségük az 1. helyen megjelölt szakon folytathatja életpályáját, s ha azt is tekintetbe vesszük, hogy majdnem 90 %-uk államilag finanszírozott helyekre került be. Büszkék vagyunk rá, hogy ismét van jogász, orvosi és nemzetközi tanulmányok szakra, államilag finanszírozottan bekerült diákunk. A slágerkar a végzőseink számára az idén a közgazdaságtudományi volt, majdnem egy tucatnyian lesznek egyetemisták ősztől Pécsett a kereskedelem és marketing, a gazdálkodás és menedzsment, a pénzügy és számvitel szakokon, szintén állami finanszírozásban.Szívből gratulálunk minden kedves sikeresen felvételt nyert diákunknak, kedves szüleiknek, rokonaiknak, osztályfőnökeiknek, kollégáinknak, mindenkinek, akinek szerepe volt abban, hogy minden nehézség ellenére életpályájukat sikeresen folytathatják.