Iskolai szociális segítő

Tájékoztatás az iskolában gyermekek számára nyújtott szociális segítő tevékenységről:

  • Információnyújtás és tanácsadás (szociális ügyintézésben, jogok és kötelességek témakörében, pályaválasztási kérdésekben, és minden, amivel a gyermek a szociális segítő felé fordul).
  • A szociálisan hátrányos helyzetű gyerekek részére szolgáltatásokhoz jutás elősegítése, szociális ügyintézés.
  • Segítő beszélgetés (pl. az iskolai és más élethelyzetek nehézségeiben).
  • Csoportfoglalkozás tartása gyermekek, fiatalok számára (társas kapcsolataik építésének vagy fejlődésének elősegítése érdekében).
  • A pedagógusok és az egyéb szociális szakemberek munkájának támogatása.
  • Prevenciós (megelőző), és szabadidős programok, csoportok vezetése, szervezése.
  • Rendszeres kapcsolattartás diákokkal, diákcsoportokkal.

Iskolai szociális munkás: Fricker Andrea

Fogadóóra: csütörtökönként 13.00-15.00 földszint orvosi szoba

Elérhetőség: iszm.dombovar@gmail.com, Messengeren: Szociális Munkás FrickerAndrea