DÖK

A Diákönkormányzat (rövidítve: DÖK) a diákok által létrehozott olyan szervezet, mely képviseli a tanulók érdekeit minden kérdésben, megvalósítja a tanulók képviseletét az őket érintő fórumokon való részvétellel, biztosítja az információáramlást a tanulók és az iskolavezetés, illetve a tantestület között, valamint megszervezi, támogatja az iskolai diákéletet.
            Az Illyés Gyula Gimnázium történetében és működésében elismerten fontos szerepet töltött és tölt be a Diákönkormányzat. A 2021/2022-es tanévben szeptemberben tartotta a DÖK az alakuló ülését, ahol a tagok megválasztották az új elnököt Bayerle Luca 10.n osztályos tanuló, valamint az alelnököket Juhász Szabina 11.n osztályos és Hetesi Diána 11.a osztályos diákok személyében. Az ülésen a tagok elfogadták a diáknap időpontját, valamint a tanévre tervezett programokat. Az iskolaszéki küldötti tagságot Hetesi Diána és Kertész Hajnalka 11.a osztályos tanulók, valamint Varga Rebeka 11.n osztályos diák töltik be. A tankerületi tanács tagja Hetesi Diána 11.a osztályos tanuló lett az idei tanévtől.
Az Illyés Gyula Gimnázium DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA