DÖK

A Diákönkormányzat (rövidítve: DÖK) a diákok által létrehozott olyan szervezet, mely képviseli a tanulók érdekeit minden kérdésben, megvalósítja a tanulók képviseletét az őket érintő fórumokon való részvétellel, biztosítja az információáramlást a tanulók és az iskolavezetés, illetve a tantestület között, valamint megszervezi, támogatja az iskolai diákéletet.
            Az Illyés Gyula Gimnázium történetében és működésében elismerten fontos szerepet töltött és tölt be a Diákönkormányzat. A 2019/2020-as tanévben szeptember 6-án tartotta a DÖK az alakuló ülését, ahol a tagok megerősítették tisztségükben a vezetőség tagjait, elfogadták a diáknap időpontját, valamint a tanévre tervezett programokat. A jelenlévők DÖK-elnöknek megválasztották Illés Dóra 11.a osztályos tanulót. Alelnöknek megválasztották Nyitrai Réka 11.a és Kovács Géza Róbert 10.b osztályos tanulót. A jelenlévők a megüresedett iskolaszéki küldötti tisztségre megválasztották Illés Dóra 11.a osztályos tanulót. Kovács Géza Róbert és Elmauer Gréta 11.a osztályos tanulók megtartották iskolaszéki küldötti tagságukat. A tankerületi tanács tagja Lévay Mária 11.c osztályos tanuló maradt. A tisztségek betöltőit a DÖK-tagok minden esetben egyhangúlag választották meg. A Diákönkormányzatot patronáló pedagógus Albrecht Ferenc.
Az Illyés Gyula Gimnázium DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA