Közösségi szolgálat

Iskolai Közösségi Szolgálat

Mi a közösségi szolgálat?
2016-tól az érettségi vizsgára jelentkezés előfeltétele, hogy minden diák 50 óra közösségi szolgálatot végezzen középiskolai tanulmányai során.
A közösségi szolgálat olyan tevékenység, melyet a diákok értékeik mentén választanak, anyagi ellenszolgáltatás nélkül végeznek, azzal a helyi közösség érdekeit szolgálják, és mellyel saját személyiségüket, különféle készségeiket fejlesztik. Közösségi szolgálatot sokféle motivációból végezhet valaki: hogy megismerjen egy foglalkozást, hogy mások érdekeit szolgálja, közösséghez tartozzon, hogy elérjen egy fontos célt, például a környezet szépülését, hogy bizonyos tulajdonságainak fejlődését elősegítse, hogy hasznos módon töltse az idejét, bajba jutottakon segítsen, védje a környezetet vagy gyakorlatot szerezzen egy számára fontos területen. A közösségi szolgálat célja a személyiség fejlesztése, a szociális érzékenység kibontakoztatása, a segítségnyújtás.
A közösségi szolgálat végzése során az egyén nem csak a helyi közösség javát szolgálja, megold egy társadalmi, környezeti stb. problémát és ezzel értéket teremt, hanem egyúttal együttműködő készsége, empátiája, kreativitása, felelősségvállalása is fejlődik. Számos tulajdonság, a későbbi munkavállaláshoz szükséges készség igazán a gyakorlatban tud fejlődni, a tevékeny munka során. A közösségi szolgálat egy olyan gyakorlati terep, ahol az iskolában elsajátított számos elméleti ismeret és tanulási teljesítmény mellett az életvezetési készségek is fejlődnek, a gyerekek tapasztalatot szereznek különféle szervezetek működésével, munkakörökkel, társadalmi problémákkal kapcsolatban, és kipróbálhatják magukat aktív, cselekvő, szolgálatot teljesítő egyénekként is.

Hogy válasszuk ki a közösségi szolgálati tevékenységet?
Mindenképpen olyan tevékenységet érdemes választani az iskola által kínált foglalkozások közül, amely valamilyen módon kapcsolódik a személyes érdeklődéshez és értékrendhez. Fontos azt figyelembe venni, hogy a közösségi szolgálat is munka, idő- és energiabefektetést igényel, és a vállalt feladatot jó minőségben, időben, megfelelően kell elvégezni. A közösségi szolgálat 50 órájának teljesítéséhez három év áll a diákok rendelkezésére, érdemes ez alatt az idő alatt többféle típusú tevékenységet is végezni: minél több helyzetben vesz részt a diák, annál többféle készséget sajátíthat el a közösségi szolgálat során.

A közösségi szolgálat az alábbi területeken valósítható meg:

 • szociális és jótékonysági (pl. idős emberek segítése szociális intézmény keretei között)
 • egészségügyi (pl. kórtermek látogatása, lelki támasz nyújtása betegeknek, beszélgetés, bohócdoktor, ápolók és orvosok melletti segítő feladatok)
 • oktatási (pl. korrepetálás alsóbb évfolyamon, időseknek nyelvi vagy számítógépes ismeretek oktatása)
 • kulturális és közösségi (pl. múzeumokban, közgyűjteményeknél, művelődési házaknál kulturális programok megszervezésében és lebonyolításában való közreműködés, kiállításokon, koncerteken segítő feladatok, iskolai rendezvények megvalósításának segítése)
 • környezet- és természetvédelmi (pl. fa- és növényültetés, kertgondozás, parkrendezés, állatmenhelyeken segítő feladatok, környezettudatos magatartás népszerűsítése, madárvédelem)
 • katasztrófavédelemi (pl. tűzoltóság és katasztrófavédelem munkájának segítése)
 • közös sport- és szabadidős tevékenységek óvodáskorúakkal, idősekkel, valamint sajátos nevelési igényű gyermekekkel (óvodákban, idősotthonokban, más iskolánál)
 • egyes rendőri feladatok ellátására létrehozott szerveknél bűn- és balesetmegelőzési területen folytatható tevékenység

Fontos tudnivalók:

 • Iskolánkban a közösségi szolgálat megszervezését a 2012/2013-as tanév elején megkezdtük. A 9. évfolyamosok számára osztályfőnöki órákon tartunk tájékoztatást a közösségi szolgálatról, itt ismertetjük azt is, hogy hol lehet teljesíteni a közösségi szolgálatot.  A közösségi szolgálat csak olyan intézményekben teljesíthető, akikkel az iskola együttműködési megállapodást kötött. Ezen intézmények körét folyamatosan bővítjük, a fogadó intézmények listáját az iskolai honlapon lehet figyelemmel kísérni.
 • Az iskolában Gyarmati Gyöngyi intézményvezető-helyettes a közösségi szolgálati programok koordinátora. Őt kell keresni az egyes programokkal kapcsolatos, illetve a közösségi szolgálat adminisztrációjával kapcsolatban felmerülő kérdésekkel. Elérhetőségei: 74/465-195, 74/466-864, gyarmatigyongyi@illyes-dombovar.hu
 • A közösségi szolgálat tanítás utáni hétköznapokon, hétvégéken vagy tanítási szünetekben végezhető. A közösségi szolgálat tanítás utáni hétköznapokon, hétvégéken vagy tanítási szünetekben végezhető. A közösségi szolgálat helyszínén a tanuló tanítási napokon alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb háromórás, tanítási napokon kívül alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb ötórás időkeretben végezheti a tevékenységet.
 • Az iskolai közösségi szolgálatot lehetőleg 9-11. évfolyamon, három évre arányosan elosztva kell teljesíteni.
 • Az 50 órán belül a közösségi szolgálatot koordináló pedagógus – szükség esetén a mentorral közösen – legfeljebb öt órás felkészítő, és legfeljebb öt órás záró foglalkozást tarthat, vagyis az 50 órából 40 órát teljes mértékben szolgálati tevékenységgel kell tölteni.
 • A közösségi szolgálat teljesítése körében egy órán hatvan perc közösségi szolgálati idő értendő azzal, hogy a helyszínre utazás és a helyszínről hazautazás ideje nem számítható be a teljesítésbe.
 • A közösségi szolgálatról naplót kell vezetni. Minden egyes alkalommal, amikor a diák közösségi szolgálatot végez, ebben a naplóban rögzíteni kell a program nevét, időpontját, a végzett munka időtartamát, a munka tartalmát, és az adott felelősnek (vagy az iskola vezetője, vagy a fogadó intézmény munkatársa) az igazoló aláírását. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy kizárólag a közösségi szolgálati naplóban igazolt órák elismerése lehetséges, semmilyen más igazoló papírt nem tudunk elfogadni! Mindenki nagyon vigyázzon a közösségi szolgálati naplójára, és hivatalos okmányként kezelje! A közösségi szolgálati napló a tanulóknál kell, hogy legyen. Kérésre, valamint minden program végén a közösségi naplót be kell mutatni az osztályfőnöknek, illetve az iskolai koordinátornak.
 • Minden program előtt a diákok felkészítést kapnak, a programok végeztével pedig feldolgozzák a tanulságokat a fogadó intézmény munkatársa és az iskolai koordinátor segítségével.
 • A közösségi szolgálattal kapcsolatos törvényi háttérről az alábbi linkre kattintva lehet tájékozódni: http://www.kozossegi.ofi.hu
 • Intézményünkben végezhető feladatok:
 • szervezői munkában segítés: tanulmányi versenyeknél, sportversenyeknél, iskolai rendezvényeknél (pl. Tudásvár vetélkedő, gólyatábor)
 • könyvtárban nyújtott segítség: könyvtárrendezés, tankönyvosztásban való segítség
 • látássérült tanulók segítése: tankönyvek átírása hangoskönyv formába
 • iskolai újság szerkesztésében való segítség
 • kulturális tevékenység iskolai műsorokon
 • Intézményen kívüli lehetőségek (intézmények, szervezetek, egyesületek):

A fogadó intézmények az iskolával kötött együttműködési megállapodásokban foglaltak alapján fogadják a tanulókat.

 • Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Kirendeltség (Szabó Jenő tű.alezredes)
 • Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dombóvári Hivatásos Tűzoltóparancsnokság (Dávid Sándor tű.százados)
 • Presidium Közhasznú Egyesület, Dombóvár (Rieger Erika)
 • Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde (Berklné Farkas Edit)
 • Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei Tagintézmény (Bálintné Bende Klaudia)
 • Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Bezerédj Amália Tagóvoda (Vajdics Hajnalka)
 • Dombóvári Kulturális Szolgáltató Központ (Müller Ádám)
 • Sásdi Általános Művelődési Központ (Gálné Banizs Gabriella)
 • Csikóstőttős Község Önkormányzata (Pintér Szilárd)
 • Magyar Máltai Szeretetszolgálat (Puskás Antal)
 • Hegyháti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Mágocs (Enyedi Gáborné)
 • Dombóvári VASE (Fazekas Gáspár)
 • Dombóvár Város Önkormányzata (Pintér Szilárd)
 • „Kapaszkodó” Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ (Forrainé Csete Emília)
 • Dombóvári Gyermekvilág Óvoda Százszorszép Óvodája (Teufelné Glaub Ágnes)
 • Kaposszekcső Község Önkormányzata (Csiba Zsuzsanna)
 • Várong Község Önkormányzata (Brunner Dezső)
 • Civilek Kocsoláért Közhasznú Egyesület (Csengeri Csabáné)
 • Mágocsi Bokréta Óvoda (Jurisits Józsefné)
 • Döbröközi Mesevilág Óvoda (Gondosné Kovács Katalin)
 • Kurdi Körzeti Általános Iskola (Farkas Sándor)
 • Nyílzápor Hagyományőrző Íjász Egyesület, Sásd (Nagy Lajos László)
 • Egyesített Szociális Intézmény, Dombóvár (Horváthné Gyánó Bernadett)
 • Községi Könyvtár Diósberény (Wilhelm János)
 • Tolna Megyei Diáksport Tanács (Földesi Gyula)
 • Dombóvári Római Katolikus Plébánia (dr. Hegedüs János)
 • Földi István Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény (Bán Emma)
 • MME. 28. sz. Dombóvári Csoportja (Nagy Sándor)
 • Galló József Általános Iskola, Gyulaj (Lacza Zoltánné)
 • Kurdi Napsugár Óvoda (Harmati Józsefné)
 • Egyesült Szociális Intézmény, Szakcs (Mohainé Gadányi Zita)
 • Dombóvári Városvédő és Városszépítő Egyesület (Müller Ádám)
 • Szakcsi Óvoda (Hangyáné Horváth Katalin)
 • Vásárosdombó Község Önkormányzata (Szabó László)
 • Dombóvári József Attila Általános Iskola (Inguláné Futó Orsolya)
 • Dombóvári Kutyás Egyesület (Kővágó Jenő)
 • Aerobic és Szabadidős Egyesület Dombóvár (Reizingerné Rostás Andrea)
 • Dombóvári Evangélikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Alapfokú Művészeti Iskolája (Kocsis Éva)
 • Kaposszekcsői Általános Iskola (Robárné Kemény Krisztina)
 • Kapos Alapítvány, Kapos Kórus (Kőszegi György)
 • Kör-Te Közösségépítő és Egészségmegörző Természetvédelmi Egyesület (Ábrahám Krisztián)
 • TM EGYMI Móra Ferenc Általános Iskolája (Nagy Anita)
 • Sásdi Faodu Egyesület (Illés Titanilla)
 • Egyházaskozár Község Önkormányzata (Weis Kornélia)
 • Sásdi Általános Iskola (Kovács Lilla)
 • “Őszi fény” Idősek Otthona Egyesített Szociális Intézmény (Pitzné Keller Anita)
 • Tamási Fúvós Egylet (Dobos Erzsébet)
 • Dombóvári Székely Kör (Horváth Józsefné)
 • Tamási Szabadidő és Sportegyesület (Lódi László)
 • “Mocsolád civilház” Szociális Szolgáltató, Oktatási és Szabadidő Szervező Közhasznú Nonprofit Kft. (Taller Marietta)
 • AFS Magyarország Nemzetközi Csereprogram Alapítvány (Bangáné Jarecsni Rita)
 • Magyarországi Metodista Egyház (Dr. Khaud A. László)
 • Vásárosdombói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (Schumann Norbert)
 • Bikal Nonprofit Kft. (Bogyay Gábor)
 • Vásárosdombói Római Katolikus Plébánia (Csibi Imre)
 • Mágocsi Római Katolikus Plébánia (Csibi Imre)
 • Hegyhát Észak Térségi Egyesület (Hőnig Mária)
 • Attala Község Önkormányzata (Gelencsér István)
 • Dombóvári Sportiskola Egyesület (Kőszegi György)
 • Tarnai Nándor Városi Könyvtár és Kulturális Intézmény (Schottné Gloiber Ida)
 • Dombóvári Zenész Egyesület (Balaskó János)
 • Döbrököz Község Önkormányzata (Farkas Edit)
 • Attala Község Önkormányzata (Gelencsér Lajos)
 • Nak Községi Óvoda (Koncz Tiborné)
 • Szekszárdi SZC Apáczai Csere János Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma (Lőcze Tibor)
 • Jászkun Magyar Királyi Honvéd Hadikultúra Alapítvány (Udonecz György)
 • Palkonya Önkormányzat (Beck Engelbert)
 • Gyulaj Községi Önkormányzat (Selmeci László)
 • Evangélikus Diakóniai Otthon (Szabó Szilárd)
 • Dombóvári Focisuli Egyesület (Tárnok Zoltán)
 • Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat (Ligorovics Zsolt)
 • Dombóvári Szent Lukács Kórház (Dr. Kerekes László)
 • Kapospula Község Önkormányzata (Stemler József)
 • Mélyben és Reményben Alapítvány (Mohayné Farkas Ibolya)
 • Kocsola Község Önkormányzata (Horváth Zoltán)
 • Dombóvári Városi Horgász Egyesület (Bischof Attila)
 • Dombóvári Kosárlabda Suli Közhasznú Egyesület (Czétány László)
 • Kisvaszari Napovi és Főzőkonyha (Cseh Kamilla)
 • Dombó-Csipssz Családi, Ifjúsági, Polgári Sport Szervezet (Varga Szilvia)
 • Vásárosdombói Mesevár Óvoda (Martinné Lempel Erzsébet)
 • Dombóvári Magyar Izraeli Baráti Társaság Egyesület (Rostás Zoltán)
 • HB Dombóvári Blockflöte Egyesület (Varga Violetta)
 • Kisbeszterce Község Önkormányzata (Szücs Róbert Sándor)
 • Kapos Alapítvány (Kőszegi György)
 • Mindszentgodisáért Egyesület (Nidermayer József)
 • Mindszentgodisai Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha (Kónyáné Füst Szilvia)
 • Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde (Fülekiné Guzslován Edit)
 • Dombóvári Karatesuli Egyesület (Szabó Csaba)
 • Mekényes Község Önkormányzata (Schild Róbert)
 • Dalmand Község Önkormányzata (dr. Stammné Juhász Luca)
 • Platán Idősek Otthona (Hőgyész, Szigeti Róbert)
 • Hegyhátmaróc Község Önkormányzat (Halmos Csaba)
 • Hegyháti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (Enyedi Gáborné)
 • Mindszentgodisai Általános Iskola (Fuchs Károlyné)
 • Attala Község Önkormányzata (Orosváriné Bocz Tünde)
 • Margaréta Református Óvoda (Schott Ágnes)
 • Sásd Városi Sportkör (Deák Attila)
 • Életfa Nagycsaládos Egyesület Dombóvár (Németh Zsuzsanna)
 • Tormási Óvoda és Konyha (Lehőcz-Bata Ágnes)
 • Szakcsi Általános Iskola Kocsolai Általános Iskolai Tagintézménye (Magyar Ilona Barbara)
 • Hetényi Lovas Egyesület (Helmeczi József)
 • Dombóvári Judo Klub (Bocz Róbert)
 • Meződ Község Önkormányzata (Merk Zsolt)
 • Dombó-Dog Centrum Kutyás Egyesület (Papp Lajos)
 • Lovasakadémia Sport Club (Halas Áron Lajos)
 • Palé Község Önkormányzata (Markóné Héder Tímea)
 • Új Esély Központ (Schüszler Erika Diána)
 • Dombóvári Százszorszép Óvoda és Bölcsőde (Teufelné Glaub Ágnes)
 • Jumpers Dombóvári Kötélugró Sportegyesület (Bessenyei Tímea)
 • Iregszemcse Község Önkormányzata (Tóth Szabolcs)
 • Vásárosdombói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (Lantos Attila)
 • Katolikus Ifjúsági Mozgalom (Ernyey Áron)
 • PMFC- Labdarúgó Nonprofit Kft. (Győri János)
 • Dombóvári Evangélikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Alapfokú Művészeti Iskolája (Kocsis Éva)
 • Várhegy Óvoda és Konyha (Hegedüs Rita)
 • Mecsekháti Utánpótlásnevelő Sportegyesület (Mészáros András)
 • Nak Községi Óvoda (Mezei Krisztina)
 • Szent Orsolya Bencés Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium (Kerényi Zsolt)
 • Kata Lovasudvar (Benedek Barbara)

A részvételi szándékot Gyarmati Gyöngyi intézményvezető-helyettesnél jelezzétek!