Bemutatkozás

Minőségpolitikai nyilatkozatunk 
Intézményünk számára a legfontosabb oktatási-nevelési cél az érettségire és a továbbtanulásra való minél teljesebb és korszerűbb felkészítés. Évek óta ezért indítunk emelt szintű matematika-számítástechnika, német, angol és humán csoportokat, s ez a cél vezérel bennünket már 14 éve abban, hogy elindítottuk nyolcosztályos tagozatunkat. A 2004-2005-ös tanévtől nyelvi előkészítő osztályt is indíthatunk, hogy tanulóink minél hamarabb emelt szintű érettségi vizsgát tehessenek idegen nyelvből.
A minőség iránti elkötelezettségünket az is bizonyítja, hogy a tantárgyfelosztásnál ebben a tanévben is hangsúlyos szerepet kaptak azok a foglalkozások, felkészítések, tanórák, amelyeknek a keretében a tanulók emelt szinten tanulhatnak.
A lehetőségek fejében elvárjuk tanulóinktól, hogy a megyei, országos és egyéb versenyeken eredményeket érjenek el, s ebben is hűek maradjanak iskolánk hagyományaihoz. Sikereket csak úgy érhetünk el, ha a jó adottságokkal rendelkező gyerekekkel kiemelten foglakoznak a tanárok. Feladatunknak érezzük, hogy megértessük velük az általános műveltség korszerű követelményeit, s az állandó önművelés igényét.
A tanulmányi munka mellett legalább ennyire fontosnak tartjuk a rohamosan romló családi-társadalmi háttér ellenére is azt, hogy a tantestület, a diákönkormányzat és az iskolaszék által elfogadott házirendet a tanulók betartsák. Ebben segít nekik a tantestület példamutatása, az értelmes célok kitűzése tanáraik segítségével és a problémák lehetőség szerinti közös megoldása. Iskolánkban is egyre inkább jellemzők a beilleszkedési vagy magatartászavarral küzdő tanulók. Ezeknek a nehézségeknek a leküzdésében az osztályfőnöknek van a legnagyobb szerepe. Szükség esetén a gyermekvédelmi felelős is közreműködhet ezek kezelésében.
Munkánk során alapvető értéknek tartjuk hagyományaink megőrzését, az állami és iskolai ünnepeink méltó megünneplését.
Iskolánk Dombóvár központjában helyezkedik el, jól megközelíthető helyen található. Az épülethez kollégium és tágas, parkosított udvar tartozik. Itt alakítottak ki két sportpályát és egy teniszpályát a diákok számára. Célunk, hogy környezetünk és az épület tisztaságát megőrizzük, s ennek igényét a tanulókban is kialakítsuk.
Fontosnak tartjuk, hogy a fenntartó, a szülők és a tanulók elvárásainak egyaránt megfeleljünk. Számunkra a gyermekközpontúság a következetességet, a tisztességes szakmai felkészültséget, emberséges bánásmódot jelenti. Ennek érdekében szabályoztuk az iskola vizsgarendszerét, a szóbeli és az írásbeli jegyek számát és arányát, a dolgozatok íratásának és kiosztásának a feltételeit. Felelősnek érezzük magunkat a ránk bízott tanulók testi, lelki, szellemi fejlődéséért. Ezért igyekszünk minél jobb kapcsolatokat kialakítani a szülőkkel, hozzátartozókkal. Vállaljuk, hogy az ország középiskolái közötti rangsorban elfoglalt előkelő helyünket megőrizzük.