Bemutatkozás

Küldetésnyilatkozat

„A legtöbb, amit gyerekeinknek adhatunk: gyökerek és szárnyak.” (Goethe)

Intézményünk, a több mint száz éves múltra visszatekintő Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium meghatározó helyet tölt be a térség oktatási palettáján. Ezen felelősség szívünkön viselése táplálja elhivatottságunkat. Legfontosabb célkitűzésünk az érettségire és a továbbtanulásra való minél teljesebb és korszerűbb felkészítés, valódi küldetésünket ezért abban jelöltük meg, hogy a ránk bízott diákokból széles látókörű, művelt, a felsőfokú tanulmányokban és a megtalált hivatásában helyét megálló, az egyetemes emberi és nemzeti értékeket megbecsülő és értékteremtő, felelős gondolkodású felnőtteket neveljünk. Iskolánk hagyományokat tisztelő, szolid kisvárosi légkörében fontos feladatunknak érezzük azoknak az emberi tulajdonságoknak a kialakítását tanulóinkban, melyek elvárásként fogalmazódnak meg a jövő értelmiségével szemben: felelősségteljesség, megbízhatóság, önállóság, nyitottság, kreativitás, reális önismeretre és a folyamatos önképzésre való törekvés, együttműködőkészség, szociális érzékenység, tiszteletteljes magatartás, tolerancia, érdekérvényesítő képesség, jó kommunikációs készség.

Célkitűzéseink, alapelveink megfogalmazásához és megvalósításához elengedhetetlenül szükségesnek tartjuk a tanár-diák-szülő harmonikus partnerkapcsolat fenntartását. Számítunk partnereink visszajelzéseire, véleményére. Iskolánk tantestülete szakmai felkészültségével és pedagógiai elkötelezettségével elhivatott a széleskörű ismeretek átadására, a korhoz igazodó nevelési feladatok teljesítésére, a gimnáziumi diákévek közösségi élményekkel való emlékezetessé tételére. Hiszünk benne, hogy az iskolának feladata a szociális, társadalmi háttérből adódó, esetlegesen valamiféle egészségügyi helyzetből következő különbségek tompítása. Minden tudásunkkal és tapasztalatunkkal arra törekszünk, hogy valamennyi diákunkat hozzásegítsük saját útjának megtalálásához, hogy az itt elhangzott, útravalóként kapott mondatok lámpást mutassanak a döntő útkereszteződésekben. Azért tevékenykedünk, hogy a diákok újabb és újabb generációjának legyen iránytűje a dombóvári gimnázium, s maradjon egy olyan alma mater, amelyhez egyaránt jó diákként és öregdiákként is tartozni.