A tanév programja

A tanév programja

A 2022/2023-es tanév legfontosabb eseményei, időpontjai

1. Tanítási napok, szünetek, legfontosabb események

Tanítási napok száma:                                             180

Gólyatábor                                                                 2022. augusztus 26.
Vezetőségi megbeszélés                                          2022. augusztus 16.
Tanévnyitó értekezlet                                              2022. augusztus 22.
Alakuló munkaközösségi értekezletek                 2022. augusztus 30-31.
Osztályozó vizsgák                                                   2022. augusztus 24. és augusztus.29
Tanévnyitó ünnepély, a tanév első napja            2022. szeptember 1. 8 óra
(érkezés: 7,45)
A tanév utolsó napja:                                               2023. június 16. (péntek)
A befejező évfolyam utolsó tanítási napja:          2023. május 4. (csütörtök)
Első félév                                                                    2022. szeptember 1.- 2023. január 20.(péntek)

2. Szünetek rendje a 20/2021. EMMI rendelet és 368/2022. Kormányrendelet szerint:

Téli szünet                                                    2022. december 22. (csütörtök)- 2023. január 8.(hétfő)
Szünet előtti utolsó tanítási nap:                   2022. december 21. (szerda)
Szünet utáni első tanítási nap:                       2023. január 9. (hétfő)
Félévi osztályozó értekezlet:                           2023. január 19. (csütörtök)
Félévi értesítők kiadásának határideje:        2023. január 27. (péntek)
Félévi nevelőtestületi értekezlet:        2022. január 27. (péntek)

Második félév                                              2023. január 30.(hétfő) – 2023. június 16.(péntek)
Tavaszi szünet                                            2023. április 6.(csütörtök)-2023.április 11.(kedd)
Szünet előtti utolsó tanítási nap:                   2023. április 5. (szerda)
Szünet utáni első tanítási nap:                       2023. április 12. (szerda)
Diáknap                                                               2023. április 28. (péntek)
Ballagás:                                                      2023. május 6. (szombat) 10 óra
Fizikai állapotfelmérés:                                  Folyamatosan (2023. június 15. a feltöltés határideje)

Országos kompetenciamérések

Bemeneti  mérések: szövegértés,természettudomány,matematika,6.,8.,10.,

évfolyamon, idegennyelv 6. és 8. évfolyamon

10.évfolyam :                                        2022.09.26.-10.07

8 .évfolyam:                                          2022.10.10-10.21

6.évfolyam:                                            2022.10.24-11.11

Kimeneti mérések: szövegértés, természettudomány, matematika minden évfolyamon, idegen nyelv 6-8.évfolyamon

5-11.évfolyam:                                                               2023.03.06.-06.09.(későbbi pontos ütemezés)                           

Év végi osztályozó értekezlet:                                     2023. június 15. (csütörtök)
Beiratkozás:                                                                   2023. június 22. (csütörtök) 8 óra
Tanévzáró ünnepély (várható időpont):                   2023. június 24. (szombat) 9 óra
Tanévzáró nevelőtestületi értekezlet:           2023. június 30.

3. Vizsgák: érettségi vizsgák (írásbeli és szóbeli időpontok)

Őszi érettségi vizsgaidőszak
Az intézmény kapott vizsgaközponti megbízást, így kiemelt feladat a jelentkezők várható nagy száma miatt a diákok időben történő jelentkeztetése.

Jelentkezési határidő a diákok számára: 2022. szeptember 5Felelős: osztályfőnök.

Jegyzők megbízása: 2022. október. 3.  Felelős: intézményvezető.

Felügyelő tanárok, vizsgáztató tanárok megbízása: 2022. október 3. Felelős: intézményvezető.
Írásbeli vizsgák időpontja: 2022. október 17. (hétfő) – október 27. (csütörtök)
Szóbeli vizsgák időpontja:

 • emelt szinten: 2022. november 10. (csütörtök)-november 14.(hétfő)
 • középszinten: 2022. november 22.(kedd)

A vizsgák megszervezéséért felelős: Dr. Szenyéri Zoltán, Juhász Rita

2022. május-júniusi érettségi vizsgaidőszak
Jegyzők hivatalos megbízása, határidő: 2023. január 13. Felelős: int. vez.
Felügyelő tanárok, vizsgáztató tanárok, helyettesek megbízása, határidő: 2022. április 20. Felelős: int. vez.

Jelentkezési határidő a diákok számára: 2023. február 15. Felelős: jegyzők.
Írásbeli vizsgák időpontja: 2023. május 8. – május 26. (Helyi vizsgaidőpontok a jelentkezés alapján)
Emelt szintű szóbeli vizsgák időpontja: 2023. június 7. – június 14.(csütörtök)
Középszintű szóbeli vizsgák időpontja: 2023. június 19.(hétfő) – június 30.(péntek) (osztályok és tanulók vizsgacsoportokba való besorolása a jelentkezések függvényében)
Érettségi vizsgatételek (teljes dokumentáció) összeállításának és leadásának határideje: 2023. május 15.
A vizsgák megszervezéséért felelős: Dr. Szenyéri Z., Juhász Rita


Az iskolában várható írásbeli vizsgák időpontjai részletezve (mind 2022-ben)

Emelt szintKözépszintDátum
Magyar nyelv és irodalomMagyar nyelv és irodalommájus 8.(hétfő) 9.00
MatematikaMatematikamájus 9.(kedd) 9.00
TörténelemTörténelemmájus 10.(szerda) 9.00
Angol nyelvAngol nyelvmájus 11. (csütörtök) 9.00
Német nyelvNémet nyelvmájus 12. (péntek) 9.00
KémiaKémiamájus 18.(csütörtök) 8.00
FöldrajzFöldrajzmájus 18.(csütörtök) 14.00
BiológiaBiológiamájus 16.(kedd) 8.00
Informatikamájus 15.(hétfő) 8.00
Ének-zeneÉnek-zenemájus 15. (hétfő) 14.00
Informatikamájus 22. (hétfő) 8.00
FizikaFizikamájus 23. (kedd) 8.00
Vizuális kultúraVizuális kultúramájus 23. (kedd)., 14.00
Orosz nyelvOrosz nyelvmájus 19. (péntek)., 8.00
Olasz nyelvOlasz nyelvmájus 26. (péntek).,8.00

4. Belső iskolai vizsgák (írásbeli és szóbeli időpontok)

IDŐPONTVIZSGA
2022. augusztus 24. és 29.Osztályozó vizsgák az előrehozott érettségi vizsgákhoz igazítva
2022. december Nyelvtan írásbeli vizsga 9.n
2023. január. 09. (hétfő)Magyar nyelv és irodalom 11. évf. szóbeli vizsga (Írásbeli: 2022. december 12. )
2023. április 12-13.,17-18.Osztályozó vizsgák idegen nyelvekből, testnevelés szóbeli vizsga az érettségizőknek
2023.június 5. (hétfő)Történelem 10. évf. szóbeli vizsga
2023. június.5 (hétfő)Magyar nyelv és irodalom 7. évfolyam, matematika 8. évfolyam
2023. június 5. (hétfő)Matematika 11. évf. írásbeli vizsga

A tételek (témakörök) kihirdetésének határideje: félévi vizsgáknál október 21.(péntek), év végi vizsgáknál: november 25.(péntek)
A vizsga rendjét, a témaköröket a munkaközösségek állítják össze és hagyják jóvá. (Felelős: munkaközösség-vezető)

5. Magántanulók vizsgái (írásbeli és szóbeli időpontok)

IDŐPONTVIZSGA
2023. január 3-18.Félévi vizsgák
2023. április.17-május 3. 2023.május 22.(hétfő)-június.13 (kedd)12.évfolyam év végi vizsgái Év végi vizsgák

Magántanulók első és második féléves tételeinek határideje: 2022. szeptember 16. – egységesen meghatározott tételsorok.

(A vizsga megszervezéséért felelős: Juhász Rita. A tételsorok összeállításáért felelős: munkaközösség-vezetők.)

6. Javítóvizsgák

IDŐPONTVIZSGA
2022.augusztus 24.matematika (1fő)

Az intézményben mindenki elérte legalább az elégséges osztályzatot, nincs vizsgát tevő tanuló.

7. Mérések

 1. Kompetenciamérések
IdőpontMegnevezésFelelős
2022. 09.26.-10.07Országos kompetenciamérés – 10. évfolyam ,bemeneti mérés (szövegértés, matematika,természettudomány)Juhász Rita
2022. 10.10-10.21Országos kompetenciamérés- 8. évfolyam bemeneti mérés( szövegértés, matematika, természettudományok, idegen nyelv)Juhász Rita, Dr. Markóné Szabó Laura
2023. 03.06-06-09Országos kompetenciamérés – 6. évfolyam(szövegértés, matematika , természettudományok, idegen nyelvJuhász Rita,Dr.Markóné Szabó Laura
 1. Belső mérések időpontjai
IdőpontMegnevezésFelelős
2022. szeptember9. évfolyam tantárgyi felmérésekszaktanárok

8. Az iskolai tanítás nélküli munkanapok időpontja, felhasználása

 1. 2022. november 18. (péntek)                           Pályaorientációs nap
 2. 2023. április 28. (péntek)                                Diáknap
 3. 2023. május 8. (hétfő)                                      Írásbeli érettségi vizsga (magyar nyelv és irodalom)
 4. 2023. május 9. (kedd)                                       Írásbeli érettségi vizsga (matematika)
 5. 2023. május 10. (szerda)                                  Írásbeli érettségi vizsga (történelem)
 6. 2023. május 11. (csütörtök)                             Írásbeli érettségi vizsga (angol nyelv)
 7. 2023. május 12. (péntek)                                 Írásbeli érettségi vizsga (német nyelv)

9. Iskolai megemlékezések, ünnepi műsorok, rendezvények

IDŐPONTMEGNEVEZÉSFELELŐS
2022. augusztus 26.GólyanapGyarmati Gyöngyi
2022. szeptember 1.ÉvnyitóHilbert Henriett
2022. október 7.Szalagtűző ünnepség és iskolai bálDr.Szóka Bernadett , Király Gyuláné ,Juhász Rita
2022. október 6.Aradi vértanúk emléknapjaKovács Péter, Krommer Anita, Dicsőné Kohlmann Csilla
2022. október 21.1956-os forradalom emléknapjaDr.Csernák-Suhánszki Debóra, Dr. Markóné Szabó Laura ,Tóth Sándor
2022. november eleje.Megemlékezés Illyés Gyula születésnapja alkalmábólHumán közösség vezetője
2022. december 20.Iskolai karácsonyi műsorSoós Gyopár
2023. február 25.Kommunizmus áldozatainak emléknapján városi megemlékezésOsztályfőnökök, történelemtanárok
2023. március 13.1848-as forradalom napjaBertáné Bozsér Bernadett – Bocz Róbert
2023. április 16.Holokauszt emléknapjaOsztályfőnökök, történelemtanárok (felelős:Hajós Károly)
2023.május.6 (szombat)BallagásDr.Szóka Bernadett, Király Gyuláné, Juhász Rita
2023. június 2. (péntek)Nemzeti összetartozás napjaIskolavezetés
2023. június 24. (péntek)Tanévzáró ünnepélyDr.Szenyéri Zoltán

Az ünnepségek koordinálásáért felelős vezető: Gyarmati Gyöngyi.

10. Az évi rendes diákközgyűlés ideje az iskolában

2023. február 22. (szerda)Diákközgyűlés
(A DÖK és az intézményvezető beszámolója, tanulói kérdések, problémák felvetése)

11. Nyílt napok, pályaválasztással kapcsolatos események és rendezvények, intézményi beiskolázás

DátumMegnevezés
2022. szeptember -októberTovábbtanulással kapcsolatos szülői értekezlet a 11-12. évfolyam számára – felelős: Dr. Szenyéri Zoltán
2022.október 1. (szombat)TudásVár vetélkedő a nyolcadikos évfolyam számára (Felelős: Gyarmati Gyöngyi)
2022. november 18. (péntek)Pályaorientációs nap (Tanítás nélküli munkanap) (Felelős: Juhász Rita)
2022. november 7-9.Hagyományos nyílt napok a 8. évfolyam számára – Felelős: Juhász Rita
2022. november 12. (szombat)Fő nyílt nap- Tájékoztató és nyílt nap a 4. és a 8. évfolyam és szülei számára. (Tanítási nap október.15 szombat helyett) Felelős: iskolavezetés
2023. január 25. (szerda)Tájékoztató és nyílt nap a 4. évfolyam és szülei számára
2023. január 30. (hétfő)Továbbtanulással kapcsolatos szülői értekezlet a 11-12. évfolyam számára (Felelős: intézményvezető)

12. Szülői értekezletek időpontjai

IdőpontMegnevezés
2022. szeptember 5. (hétfő) 17,00végzős osztályok szülői értekezletek
2022. szeptember 12. (hétfő) 17,00egyéb osztályok szülői értekezletei
2022. október-november (későbbi ütemezés után)Továbbtanulási szülői értekezlet a végzős évfolyam számára(ütemezés a jogszabályváltozások hivatalossá válásának függvényében)
2023.január.30 (hétfő) 17’0016’30-pályaválasztási szülői értekezlet a végzős évfolyamoknak-17’15 osztályszíntű szülői értekezletek- 17’00-osztáyszíntű szülői értekezlet

13. Fogadóórák időpontjai

IdőpontMegnevezés
2022. november 28. (hétfő) 16,30Fogadóóra
2023. március 20. (hétfő) 16,30Fogadóóra

14. Munkanap-áthelyezések érvényesítése

2022. november 12. szombat, munkanap (október 15-e helyett) – nyílt nap is egyben

15. Tanulmányi kirándulásoknincs kijelölt napja.