A tanév programja

A 2020/2021-es tanév legfontosabb eseményei, időpontjai

A járványügyi helyzet alakulása befolyással bírhat a tervezett rendezvényeinkre, honlapunkon az esetleges változásokat közzé fogjuk tenni.

1. Tanítási napok, szünetek, legfontosabb események

Tanítási napok száma:                                               178
Vezetőségi megbeszélés                                            2020. augusztus 18. 8 óra
Tanévnyitó értekezlet                                               2020. augusztus 24. 8 óra
Alakuló munkaközösségi értekezletek                  2020. augusztus 27-28.
Osztályozó vizsgák                                                    2020. augusztus 25-27.
Tanévnyitó ünnepély, a tanév első napja             2020. szeptember 1. (kedd) 8 óra (érkezés: 7,45)
A tanév utolsó napja:                                                2020. június 15. (kedd)
A befejező évfolyam utolsó tanítási napja:          2021. április 30. (péntek)
Első félév                                                                   2020. szeptember 1.- 2021. január 22. (péntek)

2. Szünetek rendje a 27/2020 EMMI rendelet szerint:

Őszi szünet                                                    2020. október 23. (péntek) – november 1.  (vasárnap)
Szünet előtti utolsó tanítási nap.                   2020. október 22. (csütörtök)
Szünet utáni első tanítási nap:                       2020. november 2. (hétfő)
Téli szünet                                                     2020. december 19. (szombat)- 2021. január 3. (vasárnap)
Szünet előtti utolsó tanítási nap:                   2020. december 18. (péntek)
Szünet utáni első tanítási nap:                       2021. január 4. (hétfő)
Félévi osztályozó értekezlet:                         2021. január 21. (csütörtök)
Félévi értesítők kiadásának határideje:         2021. január 29. (péntek)
Félévi nevelőtestületi értekezlet:                  2021. január 29. (péntek)

Második félév                                              2021. január 25. – 2021. június 15.
Tavaszi szünet                                               2021. április 1.-2021. április 6.
Szünet előtti utolsó tanítási nap:                   2021. március 31. (szerda)
Szünet utáni első tanítási nap:                       2021. április 7. (szerda)
Diáknap                                                         2021. április 23. (péntek)
Ballagás:                                                       2021. május 1. (szombat) 10 óra
Fizikai állapotfelmérés:                                 2021. január 11. – április 23. (május 28. a feltöltés határideje)

Országos nyelvi mérés:                                 2021. május 19. (szerda)
(Az értékelést az intézmények pedagógusai végzik; az eredmények közzététele a honlapon 2021. június 12-ig.)
Országos kompetenciamérés:                        2021. május 26. (szerda)
                                                                      (Művészeti és testnevelés órák tervezhetők!)
Év végi osztályozó értekezlet:                      2021. június 10. (csütörtök)
Nyelvi mérések eredményeinek beküldése:  2021. június 11.
Beiratkozás:                                                   2021. június 22. (kedd) 8 óra
Tanévzáró ünnepély (várható időpont):        2021. június 18. (péntek) 16 óra
Tanévzáró nevelőtestületi értekezlet:           2021. június 23-26 közt (időpont később)

3. Vizsgák: érettségi vizsgák (írásbeli és szóbeli időpontok)

Őszi érettségi vizsgaidőszak
Az intézmény kapott vizsgaközponti megbízást, így kiemelt feladat a jelentkezők várható nagy száma miatt a diákok időben történő jelentkeztetése.

Jelentkezési határidő a diákok számára: 2020. szeptember 5. Felelős: osztályfőnök.

Jegyzők megbízása: 2020. szeptember 5. Felelős: intézményvezető.

Felügyelő tanárok, vizsgáztató tanárok megbízása: 2020. október 7. Felelős: intézményvezető.
Írásbeli vizsgák időpontja: 2020. október 19. (hétfő) – október 30. (péntek)


Szóbeli vizsgák időpontja:

 • emelt szinten: 2020. november 12-16.
 • középszinten: 2020. november 23-27.

A vizsgák megszervezéséért felelős: Dr. Szenyéri Zoltán, Kocsis Imre

2021. május-júniusi érettségi vizsgaidőszak
Jegyzők hivatalos megbízása, határidő: 2021. január 15. Felelős: int. vez.
Felügyelő tanárok, vizsgáztató tanárok, helyettesek megbízása, határidő: 2021. április 16. Felelős: int. vez.
Jelentkezési határidő a diákok számára: 2021. február 15. Felelős: jegyzők.
Írásbeli vizsgák időpontja: 2021. május 3. – május 25. (Helyi vizsgaidőpontok a jelentkezés alapján)
Emelt szintű szóbeli vizsgák időpontja: 2021. június 3. – június 10.
Középszintű szóbeli vizsgák időpontja: 2021. június 14. – június 25. (osztályok és tanulók vizsgacsoportokba való besorolása a jelentkezések függvényében)
Érettségi vizsgatételek (teljes dokumentáció) összeállításának és leadásának határideje: 2021. március 31.
A vizsgák megszervezéséért felelős: Dr. Szenyéri Z., Kocsis Imre
Az iskolában várható írásbeli vizsgák időpontjai részletezve (mind 2021-ben)

Emelt szintKözépszintDátum
Magyar nyelv és irodalomMagyar nyelv és irodalommájus 3., 8.00
MatematikaMatematikamájus 4., 8.00
TörténelemTörténelemmájus 5., 8.00
Angol nyelvAngol nyelvmájus 6., 8.00
Német nyelvNémet nyelvmájus 7., 8.00
KémiaKémiamájus 11., 8.00
FöldrajzFöldrajzmájus 11., 14.00
BiológiaBiológiamájus 13., 8.00
Informatikamájus 14., 8.00
Ének-zeneÉnek-zenemájus 14., 14.00
Informatikamájus 17., 8.00
FizikaFizikamájus 18., 8.00
Vizuális kultúraVizuális kultúramájus 18., 14.00
Olasz nyelvOlasz nyelvmájus 25.,8.00

4. Belső iskolai vizsgák (írásbeli és szóbeli időpontok)

IDŐPONTVIZSGA
2020. augusztus 25-27.Osztályozó vizsgák az előrehozott érettségi vizsgákhoz igazítva
2020. december Nyelvtan írásbeli vizsga 9.n
2021. 01. 04. (hétfő) (pótidőpont 01.11., hétfő)Magyar nyelv és irodalom 11. évf. szóbeli vizsga (Írásbeli külön kijelölt időpontban, 2020. decemberben)
2021. áprilisOsztályozó vizsgák idegen nyelvekből, testnevelés szóbeli vizsga az érettségizőknek
2021. május 31. (hétfő)Történelem 10. évf. szóbeli vizsga
2021. május 31. (hétfő)Magyar nyelv és irodalom 7. évfolyam, matematika 8. évfolyam
2021. május 31. (hétfő)Matematika 11. évf. írásbeli vizsga

A tételek (témakörök) kihirdetésének határideje: félévi vizsgáknál október 22., év végi vizsgáknál: november 27.
A vizsga rendjét, a témaköröket a munkaközösségek állítják össze és hagyják jóvá. (Felelős: munkaközösség-vezető)

5. Magántanulók vizsgái (írásbeli és szóbeli időpontok)

IDŐPONTVIZSGA
2021. január 4-20.Félévi vizsgák
2021. május 24. – június 9.Év végi vizsgák

Magántanulók első és második féléves tételeinek határideje: 2021. szeptember 16. – egységesen meghatározott tételsorok.

(A vizsga megszervezéséért felelős: Kocsis Imre. A tételsorok összeállításáért felelős: munkaközösség-vezetők.)

6. Javítóvizsgák

IDŐPONTVIZSGA

Az intézményben mindenki elérte legalább az elégséges osztályzatot, nincs vizsgát tevő tanuló.

7. Mérések

 1. Kompetenciamérések
IdőpontMegnevezésFelelős
2021. május 19. (szerda)Országos nyelvi kompetenciamérésKocsis Imre, Dr. Markóné Szabó Laura
2021. május 26. (szerda)Országos kompetenciamérésKocsis Imre

A nyelvi mérés esetén a kiértékelést intézmények pedagógusai végzik. Az eredményeket az iskolai honlapon 2021. június 11-ig közzé kell tenni.

 1. Belső mérések időpontjai
IdőpontMegnevezésFelelős
2020. szeptember9. évfolyam tantárgyi felmérésekszaktanárok

8. Az iskolai tanítás nélküli munkanapok időpontja, felhasználása

 1. 2020. november 6. (péntek)       Pályaorientációs nap
 2. 2021. január 29. (péntek)           Félévi nevelőtestületi értekezlet
 3. 2021. április 23. (péntek)           Diáknap
 4. 2021. május 3. (hétfő)                Írásbeli érettségi vizsga (magyar nyelv és irodalom)
 5. 2021. május 4. (kedd)                Írásbeli érettségi vizsga (matematika)
 6. 2021. május 5. (szerda)              Írásbeli érettségi vizsga (történelem)
 7. 2021. május 31. (hétfő)              Iskolai belső vizsganap

9. Iskolai megemlékezések, ünnepi műsorok, rendezvények

IDŐPONTMEGNEVEZÉSFELELŐS
2020. augusztus 31. (hétfő)GólyanapGyarmati Gyöngyi
2020. szeptember 1. (kedd)Évnyitó, avató ünnepségKazinczi Katalin
2020. október 6. (kedd)Aradi vértanúk emléknapjaosztályfőnökök
2020. október 21. (szerda)1956-os forradalom emléknapjaDr. Szóka Bernadett, Király Gyuláné, Juhász Rita
2020. november 3. (kedd)Megemlékezés Illyés Gyula születésnapja alkalmábólHajós Károly
2020. december 17.Iskolai karácsonyi műsorBertáné Bozsér Bernadett, Kerekesné Bauer Márta
2021. február 12. (péntek)Szalagtűző ünnepség11. évfolyam osztályfőnökei
2021. február 25.Kommunizmus áldozatainak emléknapjaOsztályfőnökök, történelemtanárok (felelős: Hajós Károly)
2021. március 5. (péntek)Támogatói bál9.évfolyam osztályfőnökei
2021. március 12. (péntek)1848-as forradalom napjaDr. Csernák-Szuhánszki Debóra, Kovács Péter
2021. április 16.Holokauszt emléknapjaOsztályfőnökök, történelemtanárok (felelős: Hajós Károly)
2021. május 1. (szombat)Ballagás11. évfolyam osztályfőnökei
2021. június 4. (péntek)Nemzeti összetartozás napjaIskolavezetés, munkaközösség-vezetők
2021. június 18. (péntek)Tanévzáró ünnepélyDr. Szenyéri Zoltán

Az ünnepségek koordinálásáért felelős vezető: Gyarmati Gyöngyi.

10. Az évi rendes diákközgyűlés ideje az iskolában

2021. február 17. (szerda)Diákközgyűlés
(A DÖK és az intézményvezető beszámolója, tanulói kérdések, problémák felvetése) (Felelős: Albrecht Ferenc)

11. Nyílt napok, pályaválasztással kapcsolatos események és rendezvények, intézményi beiskolázás

DátumMegnevezés
2020. szeptember 14. (hétfő)Továbbtanulással kapcsolatos szülői értekezlet a 11-12. évfolyam számára – felelős: Dr. Szenyéri Zoltán
2020. november 6. (péntek)Pályaorientációs nap (Tanítás nélküli munkanap) (Felelős: Kocsis Imre)
2020. november 9-12.Hagyományos nyílt napok a 8. évfolyam számára – Felelős: Kocsis Imre
2020. november 14. (szombat)Fő nyílt nap- Tájékoztató és nyílt nap a 4. és a 8. évfolyam és szülei számára. Tájékoztató a nyolcadikos tanulók szüleinek (Tanítási nap december 12. szombat helyett) Felelős: iskolavezetés
2021. január 27.Tájékoztató és nyílt nap a 4. évfolyam és szülei számára
2021. február 1.Továbbtanulással kapcsolatos szülői értekezlet a 11-12. évfolyam számára (Felelős: intézményvezető)

12. Szülői értekezletek időpontjai

IdőpontMegnevezés
2020. szeptember 14. (hétfő) 17,00Pályaválasztási szülői értekezlet a 12. évfolyam számára, valamint osztályszintű szülői értekezletek
2021. február 1. (hétfő) 17,00végzősöknek: 16,30 – pályaválasztási szülői értekezlet – 17,15-től osztályszintű szülői értekezletek 17,00 – osztályszintű szülői értekezletek

13. Fogadóórák időpontjai

IdőpontMegnevezés
2020. november 30. (hétfő) 16,30Fogadóóra
2021. március 22. (hétfő) 16,30Fogadóóra
2020. szeptember 1-3. hétIntézményi tanács ülése, Iskolaszéki ülés
2021. január végeIntézményi tanács ülése, iskolaszéki ülés
2021. júniusIntézményi tanács ülése, iskolaszéki ülés

14. Munkanap-áthelyezések érvényesítése

2020. november 14. szombat, munkanap /Nyílt nap/ (december 12., szombat, munkanap helyett pihenőnap)

15. Tanulmányi kirándulások: nincs kijelölt napja.