Könyvtár

A könyvtár nyitva tartása:

Hétfő: 7:30 – 16:00
Kedd: 7:30 – 16:00
Szerda: 7:30 – 16:00
Csütörtök: 7:30 – 16:00
Péntek: 7:30 – 13:00

Takácsné Reisz Anett
könyvtáros

Tankönyvtári szabályzat

Az intézmény tankönyvellátási rendjét az iskolai SzMSz szabályozza. Jelen szabályzat az iskolai könyvtár tartós tankönyvellátással kapcsolatos szerepét és feladatait rögzíti. Tankönyvtár az iskola tanulói számára ingyenesen szolgáltatott tankönyvek külön gyűjteménye, amelyek összesített, időleges, külön a tankönyveket tartalmazó nyilvántartásban kerülnek feldolgozásra. Megőrzési idejükről a könyvtári SzMSz rendelkezik.
A tartós tankönyv fogalma kibővíthető bármely oktatást segítő, hagyományos és nem hagyományos dokumentummal, ha azt az iskola vezetése jóváhagyja. A tankönyvfelelős táblázatban listát készít (osztály, név, tankönyv, ár lebontásban) a könyvtár részére arról, hogy a támogatott tanulók milyen tankönyveket rendeltek meg. Ez a lista lesz a későbbi kölcsönzés alapja. A tanárok részére munkaeszközként kiadott tankönyveket, segédkönyveket, elektronikus dokumentumokat egyazon nyilvántartásba vesszük és számítógépre is rögzítjük, így egyedileg kölcsönözhetőek. A tanuló a támogatásként kapott ingyenes tankönyveket (tartós tankönyvet vagy egyéboktatási segédanyagot) mindig a tanév első hetének folyamán kapja kézhez. A bejövő
osztályok nyelvi csoportjainál van eltérés a szintfelmérő vizsgák miatt. Az átvételosztályonkénti lebontása és annak pontos időpontja a honlapon valamint a tankönyvfelelősök hirdetményeiben olvasható. A könyvtáros a tankönyvek első oldalára a tulajdonjog és a beszerzése tanévének jelzésére külön erre a célra rendszeresített pecsétet helyez el. A tanuló a tankönyvet köteles megőrizni és rendeltetésszerűen használni. Távozáskor illetve a 10. évfolyam végén a további tanulmányokhoz nem szükséges köteteket a könyvtárnak visszaszolgáltatni tartozik. Elvárható, hogy az általa használt tankönyv tanulmányai végéig megfelelő állapotban legyen.
Az elhasználódás mértéke ennek megfelelően:

 • az első év végére legfeljebb 25 %-os
 • a második év végére legfeljebb 50 %-os
 • a harmadik év végére legfeljebb 75 %-os
 • a negyedik év végére 100 %-os lehet.
  Az elhasználódás mértékének és indokoltságának megállapítása a könyvtáros feladata.
  Abban az esetben, ha az elhasználódás mértéke a megengedettnél indokolatlanul nagyobb, a
  tanulónak a tankönyv visszaadásakor az érvényes vételár megfelelő hányadát kell kifizetnie:
  8.sz . melléklet
 • az első év végén a tankönyv árának 75 %-át
 • a második év végén a tankönyv árának 50 %-át
 • a harmadik év végén a tankönyv árának 25 %-át.
  A támogatásként kapott ingyenes tankönyvet a tanuló a fent meghatározott avulás
  figyelembevételével megvásárolhatja. A tankönyvtár állományából a feleslegessé vált
  tankönyveket a könyvtáros rendszeresen selejtezi.
  A használatra kapott tankönyveket a tantárgy tanulásának végeztével, de legkésőbb a
  szóbeli érettségi zárásáig vissza kell szolgáltatni.
  A tankönyvtárban lévő még használható tankönyvekről minden tanév végén lista
  készül, amelyet át kell adni a tankönyvfelelősnek. Ezeket a tételeket az iskola
  tankönyvrendelésében figyelembe kell venni.
  Az állományára vonatkozó adatokat az éves statisztikában szerepeltetni kell.