Invazív szúnyogok nyomába eredtek a gimnazisták

A PTE Ökológia Tanszékéről volt tanítványom Kemenesiné Dr. Kurucz Kornélia keresett meg, hogy iskolánk emelt szintű biológia tagozatos diákjaival csatlakozzunk egy nemzetközi kutatáshoz.

Néhány éve foglalkozik csípőszúnyogokkal, különös figyelemmel az Európában (és hazánkban is) megjelenő, megtelepedő inváziós fajokkal (tigris szúnyog és társai). Egy európai összefogásnak köszönhetően (AIM-COST Action) januárban elkészült egy útmutató (követendő protokoll) az inváziós szúnyog fajok elterjedési területének felmérésére, nyomon követésére. Ez első körben jelenlét-hiány adatok gyűjtését jelenti petézőcsapdák használatával, melyet minden országban azonos módszertani háttérrel végezve, egységes és összehasonlítható adatsor keletkezik Európára nézve. A PTE is csatlakozott ehhez a hálózathoz.  Kemenesiné Dr. Kurucz Kornélia kapta a feladatot, hogy Magyarországon belül összehangolja az inváziós szúnyogokkal kapcsolatos vizsgálatokat (az ex-MTA Ökológiai Kutatóközpont és a Nemzeti Népegészségügyi Központtal karöltve).

2020. június 28-án találkozott először a vizsgálatot végző csapat, a jelentkezők közösségi szolgálat keretében végzik munkájukat. Tanulóink az országban elsőként csatlakoznak középiskolásként ehhez a programhoz.

A programról, a feladatokról  Kemenesiné Dr. Kurucz Kornélia tartott tájékoztatót, majd együtt kihelyeztük a „csapdákat”.

A végleges, hivatalos AIMsurv protokoll alapján:

Dombóváron 5 ovitrap-ot helyeztünk ki egymástól a Mikszáth Kálmán utcában a kerítések mellett. Az ellenőrzések, megfigyelések, kihelyezés/begyűjtés feladatait Bódog Leila, Dunai Lili, Klemm Bianka, Miklós Eszter 12. c osztályos tanulók és Balog Dominik 9. b osztályos tanuló végzik.

Attalában a Horgásztó mellett került kihelyezésre 5 ovitrap, melyhez kapcsolódó feladatokat  Lévay Mária 12. c osztályos tanuló végzi el.

A vizsgálat ideje 3 hónap: július-augusztus-szeptember.

Elkészült a csapat logója, melyet Dunai Lili készített.

A munkánkat segíti még Dr. Kisvárdai Melinda és Kisvárdai Antal tanár úr.

Hamarosan kérdőív kitöltésére kérjük az érdeklődőket.

A témával kapcsolatban ajánlom a következő elérhetőségeket:

Kisvárdainé Fábián Erika

biológia-technika szakos tanár, környezetmérnök