Oktatás / ECDL Vizsgák

 

 

 

 

Tankönyvrendelés

 

Igénylőlap tanulói tankönyvtámogatáshoz 2017/2018-as tanév

 

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a 2016/2017-es tanévben bankszámlaszámunk, melyre a befizetéseket/utalásokat küldhetik a következő: 64400068-30107825-11100049

Az "igénylőlap tanulói tankönyvt
áámogatáshoz" fölé mehet, és olyan címmel, hogy KELLO banszámlaszáma

 

„Igénylőlap tanulói tankönyvtámogatáshoz” című nyilatkozat mellé kötelezően benyújtandó igazolások az adott feltételekre lebontva

 

Ha  tanuló:

a, tartósan beteg :
SZÜKSÉGES A NYILATKOZATHOZ CSATOLNI A MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR  ÁLTAL KIÁLLÍTOTT IGAZOLÁST A TARTÓSAN BETEG VAGY FOGYATÉKOS GYERMEKRŐL.
http://users.atw.hu/dorihonlap/igazolas.jpg

b, a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd:
BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK:

 • szakértői bizottság véleményezése,
 • az intézmény által kiállított, és sajátos nevelési igényről szóló igazolás

c, három vagy több kiskorú, vagy eltartott gyermeket nevelő családban él,
BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK:

 • hatósági bizonyítvány a családi pótlék folyósításáról VAGY
 • az adott évre és hónapra vonatkozó bankszámlakivonat másolata a családi pótlék folyósításának tényéről, illetve az adott év augusztus, szeptember és október havi bankszámlakivonatainak másolata, VAGY
 • a legutóbbi hónap postai rózsaszín csekkszelvény a családi pótlékról (adott év augusztus, szeptember és október havi csekkszelvény is)

A fent említett igazolások közül bármelyik elfogadható!
Az általános-, közép-, és felsőfokú oktatási intézményben tanuló testvérektől iskolalátogatási igazolás.

d, nagykorú és saját jogon iskoláztatási támogatásra jogosult,
BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK:

 • Magyar Államkincstár által kiállított határozat VAGY
 • az adott évre és hónapra vonatkozó bankszámlakivonat másolata a családi pótlék folyósításának tényéről, illetve az adott év augusztus, szeptember és október havi bankszámlakivonatainak másolata, VAGY
 • a legutóbbi hónap postai rózsaszín csekkszelvény a családi pótlékról (adott év augusztus, szeptember és október havi csekkszelvény is) 

A fent említett igazolások közül bármelyik elfogadható!

 

e, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK:

 • a település jegyzője által kiállított határozat a jogosultság fennállásnak tényéről
 • Határozat a Hátrányos helyzetről vagy a halmozott hátrányos helyzetről

f, a gyermekvédelmi gondoskodás keretében  nevelésbe vett vagy utógondozói ellátásban részesül.


BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK:

 • a Gyámhivatal igazolása a határozatlan időre való nevelésbe vételről

 

KÉRNÉNK, HOGY AZ IGÉNYLŐLAPOT AZ IGAZOLÁSOKKAL EGYÜTT LEGKÉSŐBB 2016. OKTÓBER 01 –IG HIÁNYTALANUL LEGYENEK SZÍVEKES BENYÚJTANI!

FELHÍVJUK A SZÜLŐK FIGYELMÉT, HOGY CSAK A HIÁNYTALANUL BENYÚJTOTT IGAZOLÁSOKAT TUDJUK FIGYELEMBE VENNI!

AZ IGAZOLÁSOK BEMUTATÁSA MINDEN TANÉV TANKÖNYVRENDELÉSÉNEK IDŐSZAKÁBAN KÖTELEZEŐ!

  

AZ IGÉNYLÉSHEZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOKAT
IDE KATTINTVA TÖLRHETIK LE:

 

 Igénylőlap tanulói tankönyvtámogatáshoz

  

FELHÍVÁS SZÜLŐK RÉSZÉRE VISSZÁRUZÁSSAL KAPCSOLATBAN

 

Az iskolák részére a visszáru intézménye megszűnt!
Az adott tanévhez megrendelt tankönyvet a fizetős diákok esetében közvetlenül a szülő elállási jogának gyakorlásával,
2016. szeptember 15-ig küldheti vissza a KELLO részére. A költségek megfizetéséről a szülőnek/gondviselőnek kell gondoskodnia.
Visszaküldési cím: 2225 Üllő, Zöldmező u. 3.
A szülő elállási jogát pót- és évközi rendelés esetében a rendeléstől számított 14 napon belül élhet!
A fizetős diákok számláikat a tankönyvosztáskor kapják majd meg!
A KELLO Információs Pontokon történő fizetési lehetőség megszűnik!
A postahivatalokban elfogadott utalványok listáját a www.kello.hu/rolunk/utalvanyok-elfogadasa elérhetőségen tekinthetik meg!