Tantárgyak

 

Matematika, fizika, számítástechnika

Versenyfelhívás a 9. és 10. évfolyam számára fizikából
Havonta írunk ki egy-egy feladatsort, melyeket megoldva a következő tanárokhoz juttathatjátok el:Kisvárdai Antal és Tóth Sándor tanár úr.
Az előző havi megoldásokat minden hónapban a következő hónap 15. napjáig adjátok le.

Fizika internetes házi-verseny feladatok: október

Biológia

1A KÖR-TE SULI
Iskolánk Kör-Te Suli elnevezésű csoportja 2011-ben alakult.
A Kör-Te Suli története az alábbi linken olvasható.

 

Biológia OKTV
A 2015-2016. évi verseny kiírásáról részletek az Interneten http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/

tanulmanyi_versenyek/oktv/oktv2015_2016_vk/111_biologia_1516.pdf

 honlap dokumentumában tekinthető meg.

A verseny két kategóriában és három fordulóban zajlik.

I. kategória: azok a középiskolai tanulók, akik a 9. évfolyamtól kezdődően
– az egyes tanévek heti óraszámát összeadva –a versenyben való részvétel tanévének heti óraszámával

bezárólag összesen legfeljebb heti 6 órában tanulják a biológiát bizonyítványban feltüntetett tantárgyként.
II. kategória: azok a középiskolai tanulók, akik nem tartoznak az I. kategóriába.
A verseny anyaga
Első forduló -Írásbeli (időtartam 240 perc, elérhető maximális pontszám 150 ont).

Feladatlap mindkét kategóriában: 50-50 feleletválasztásos feladat az:
§algák, gombák, növénytan,
§eukarióta egysejtűek, szivacsok, állattan és etológia,
§embertan,
§vírusok,baktériumok, biokémia és sejttan, szövettan,
§ökológia témaköréből.
A felsorolt öt téma közül a versenyen hármat kell kiválasztania a versenyzőnek, így összesen

150 feladatot kell megoldania. A feladatok megoldásához a versenyen semmilyen segédeszköz nem használható.
A második forduló időpontja mindkét kategóriában: 2016. február 15. (hétfő), 10 óra.
A fordulót az Oktatási Hivatal szervezi. A versenyzők hozzák magukkal a megfelelő kategóriaválasztásról

szóló igazolást (3. sz. melléklet)!
A második fordulóba két tanuló jutott iskolánkból: Faragó Eszter 12.b és Rohonczi Mirtill 12.n

osztályos tanulók.
A harmadik forduló (döntő) időpontja mindkét kategóriában: 2016. április 9. szombat)

1
A 2014-15-ös tanévben Vörös Annamária 12.n osztályos tanuló biológia tantárgyból az országos 23. helyet érte el, ezzel a felvételi eljárásban is 25 többletpontot szerzett. Felkészítője Kisvárdainé Fábián Erika tanárnő volt.
1A 2011-12-es tanévben Czétány Péter 12.b osztályos tanuló biológiából jutott be az országos döntőbe, ahol 32. helyezést ért el. Felkészítője Kisvárdainé Fábián Erika tanárnő volt.

 

Az előző évi feladatok elérhetőek:

 

 

http://www.oktatas.hu/kozneveles/tanulmanyi_versenyek/oktv_kereteben/versenyfeladatok_javitasi_utmutatok

Fodor József Országos Biológia Verseny
A 2015-2016. évi verseny kiírásáról részletek az Interneten www.tudasert.hu  honlapon tekinthető meg.
1Fodor József Országos Biológiai Verseny 2016-os kiegészítő tájékoztatója.
1A Kaposvári Egyetemen megtartott Fodor József Országos Biológia Versenyen a 11. évfolyamosok kategóriájában Faragó Eszter, a Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium tanulója első helyezést ért el. Kisvárdainé Fábián Erika tanárnő természettudományos tagozaton tanuló tanítványa alapos tudásával, felkészültségével az erős mezőnyben számos rangos iskolát utasított maga mögé. Az ünnepélyes eredményhirdetésre 2015.február 20-án került sor a Kaposvári Egyetem Rektori tanácstermében.
Herman Ottó országos biológia verseny
2015/16-ös tanév

A 2015-2016. évi verseny kiírásáról részletek az Interneten http://www.mtte.hu/hu/content/herman-ott%C3%B3-verseny-201516  honlapon tekinthető meg.
Iskolai forduló: 2016. február 16.(kedd) 14:00 óra
A megyei döntő ismeretanyaga:
Hazánk legjellemzőbb életközösségei: erdők, vizek, rétek. Ökológiai alapismeretek.
TermészetBÚVÁRfolyóirat 2015. év 3., 4., 5., 6. és a 2016.év 1. számában megjelenő cikkek.
Útravaló, hazai tájakon, poszter kép és cikk, virágkalendárium kép és cikk. (A honlapra ebben az évben nem kerülnek fel a cikkek!)
Herman Ottó élete és munkássága. Elérhető:www.tbuvar.hu
A hazánk nemzeti parkjainak alapvető ismerete.

Kaán Károly Országos Természet- és Környezetismereti Verseny
A 2015-2016. évi verseny kiírásáról részletek az Interneten a http://tbuvar.hu/ , www.kaankaroly.hu, www.oee.hu honlapokon tekinthető meg.

A 4-5-6. évfolyamon feldolgozott tananyaghoz kapcsolódik. Természetismereti, környezetismereti, biológiai, földrajzi, erdőkkel kapcsolatos alapismeretek, vizsgálatok, kibővítve a lakóhelyi környezet élővilágának bemutatásával. Az ott végzett megfigyelések bővítése a verseny keretében szervezett terepgyakorlat tapasztalataival, továbbá a Duna- Dráva Nemzeti Park és a Hortobágyi Nemzeti Park alapvető ismerete.
A verseny alapirodalma:
A tankönyvjegyzékben található, a természetismeret, a környezetismeret követelményeihez kapcsolódó tartalom. Kaán Károly élete és munkássága a verseny honlapján közzétett életrajz alapján. Ajánlott irodalomként a TermészetBÚVÁR című lap 2015. 3-4-5-6. és a 2016. 1-2. számaiban lévő poszterek, virágkalendárium, útravaló, a Duna-Dráva Nemzeti Park és a Hortobágyi Nemzeti Park leporelló valamint a megjelölt írások. A versenyre való felkészítésben segít a versenybizottság által kiadott „Kaán Károly Természet-és Környezetismereti Verseny” című tanári segédanyag (megrendelhető: dr. Krizsán Józsefnétől: E-mail: kaankaroly@freemail.hu)
A verseny fordulói:
1. Az iskolai-házi versenyek lebonyolításának időpontja: 2016. február 26. (péntek)
2. A megyei (fővárosi) fordulók időpontja: 2016. április 15. (péntek) 10 óra
3. Az országos forduló időpontja: 2016. május 20-21-22.

 

XVIII. Bókay Árpád Országos Biológiaverseny
A 2015-2016. évi verseny kiírásáról részletek az Interneten http://www.biologiaverseny.hu/  honlapon tekinthető meg.

2015. április 24-én rendezték meg Budapesten a Bókay Árpád Biológia Verseny országos döntőjét, ahol Buda Gyöngyvér 5.n osztályos tanuló a 16. helyezést szerezte meg. A diákot Kisvárdainé Fábián Erika tanárnő készítette fel.
Pályamunka formai és tartalmi követelményei 2016.  - 5-6. évfolyam
Pályamunka formai és tartalmi követelményei 2016.  – 7-8. évfolyam

 
Stockholmi Ifjúsági Víz Díj versenyen
A GWP Magyarország Alapítvány szervezésében a középiskolásoknak szóló pályázaton vettünk részt a Stockholm Junior Water Prize (Stockholmi Ifjúsági Víz Díj) versenyen.
A 2015-2016. évi verseny kiírásáról részletek az Interneten http://www.ifivizdij.hu/  honlapon tekinthető meg.

2015. május 30-án került megrendezésre Budapesten a Stockholmi Ifjúsági Víz Díj verseny országos döntője, melyen iskolánk diákjai : Weich Lili, Rohonczi Mirtill 11.n, Faragó Eszter 11.b osztályos tanulók a fináléban több forduló összesítésével 2. helyezést értek el : A lokális nitrátszennyezés, mint globális környezeti problématémakörrel. Felkészítő tanár: Kisvárdainé Fábián Erika tanárnő.
A projekt során a szakirodalmi adatok felhasználásával, megfigyelésekkel, helyszíni bejárásokkal és a vízminták vizsgálatával végigkísérték a nitrát útját a szennyező forrásoktól a befogadókig. A kutatás része volt a fúrt kutak vizének vizsgálata, a vízmintákat az iskola tanulói és tanárai hozták. A csapat tagjai ezúton köszönik mindenkinek a segítségét!
A diákok pályamunkája, valamint a döntőre készített plakát lentebb megtekinthető.
1
Diákok pályamunkája.
Lakossági tájékoztató a fúrt és ásott kutak nitrát-tartamáról.

 

Kutatóiskolai pályázat
11A Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kara által meghirdetett Kutatóiskolai pályázaton iskolánk a Kisvárdainé Fábián Erika által összeállított „ A víz szerepe és jelentősége a Kapos völgyében Dombóvár és környékén” c. pályamunkája I. díjat nyert. Ez feljogosítja a gimnáziumban idén elindított Kör-Te Sulit a Kutatóiskola cím használatára a 2011-2012 -es tanévre. A díjat november 19-én a Szegedi Tudományegyetemen vette át Kisvárdainé Fábián Erika tanárnő, akit a Kör-Te Suli néhány tagja is elkísért az ünnepélyes átadásra.