Prevenciós programmal egybekötött osztálykirándulás

A program az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Gyermek és Ifjúsági alapprogram támogatásával, a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet közreműködésével valósult meg.

 

 

 

Az Illyés Gyula Gimnázium 9.b osztálya egy rendkívüli, négy napos osztálykiránduláson vett részt április 18-21 között Tőserdőn, a Kontyvirág Erdei Iskolában. A gazdag programú kirándulás megvalósítását a Gyermek- és Ifjúsági Alapprogram Tanácsa megbízásából a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet által meghirdetett pályázat tette lehetővé. A diákok osztályfőnöke, Kisvárdainé Fábián Erika a program megszervezéséről, tartalmáról, céljáról, fogadtatásáról mesélt nekünk.

- Honnan szereztek tudomást a pályázatról?
- Az info@palyazatmenedzser.hu honlapon fedeztem fel azt a pályázatot, amit a Gyermek- és Ifjúsági Alapprogram Tanácsa megbízásából a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet hirdetett meg gyermekek és fiatalok közösségeinek és ifjúsági civil szervezetek táborozási programjának támogatására.
- A pályázati összeg az egész kirándulás költségét fedezte?
- A pályázható támogatási összeg maximálisan 600000,- Ft volt 70000,- Ft önrésszel. Pályázati anyagunk erre az összegre készült, azonban az elnyert támogatás 80 %-os volt. A Tiszta fejjel - Határvonal bm című pályázatunkat az Emberi erőforrások minisztere 420000,- Ft összegű, vissza nem térítendő támogatásban részesítette. A szülők és a tanulók úgy döntöttek, hogy vállalják a kieső összeget, hogy az eredeti program megvalósulhasson.
- Mire utal a pályázat Határvonal bm elnevezése?
- A Határvonal bm elnevezés első része a helyes határok megállapítására, a jó és a rossz, a diákcsíny és a bűncselekmény megkülönböztetésére, a jó döntések meghozatalára utal. A „Béta-m” kifejezés az osztályunk összetételére vonatkozik. Bé: mint 9.b osztály, t: mint természettudományos tagozat, a: mint angol emelt szintű tagozat, m: mint matek tagozat.
- Milyen módon kapcsolódott a megtervezett programhoz a Dombóvári Rendőrkapitányság?
- A kirándulást a Dombóvári Rendőrkapitányság által támogatott „Tiszta fejjel” prevenciós program előzte meg, melyet Kitanics Zsuzsa rendőr őrnagy, bűnmegelőzési előadó szervezett és tartott az osztály számára vendégelőadók közreműködésével. Ez a program az Ellen-szer prevenciós programhoz kapcsolódóan készült.
- A rendőrséggel való együttműködés feltétele volt a pályázatnak?
A pályázatban ismertetnünk kellett az osztálykirándulás keretében megvalósuló erdei iskola programjának előzményeit és az után követés módját. A „Tiszta fejjel” program célja az, hogy használható és hiteles ismeretanyagot adjon át prevenciós célzattal az Illyés Gyula Gimnázium diákjai számára. A négy gimnáziumi éven átívelő képzés során a legfontosabb feladatok: megfelelő önismereti kép kialakítása, a döntések jelentőségének tudatosítása, a rendőrség szerepének, feladatkörének megismerése, a jogkövető magatartásra nevelés. Ebbe a programba jól illeszkedett a tábor, mivel az ismeretek bővítése mellett, az első tanévet le is zártuk.
- Mit jelentett konkrétan a „Tiszta fejjel” programban való részvétel?
- A tanév kezdetén egy anonim felmérést készítettünk az osztály tanulóival a fontosabb kérdéskörökben: önismeret, helyem a világban, döntéseim, szenvedélyek, hol a határ, a rend őrei stb. A tanév során interaktív előadások megtartására került sor mentálhigiénés szakember, pártfogó felügyelő, a rendőrség egyes szakterületeinek képviselői közreműködésével. Az erdei iskolában aztán az előadásokon érintett témakörökhöz kapcsolódó filmeket néztünk meg, amiket esettanulmányok készítése és megbeszélések követtek. Önismereti tréningek, csoportmunkák révén az önmagunkról szerzett tudást igyekeztünk mélyíteni. Megismertük a rendőrségi munkát, a helyszíni szemle, a nyomozás lépéseit. A táborban szintén készítettünk egy anonim felmérést, melynek kiértékelésével visszacsatoltunk a tanév elején kitöltött felméréshez.     
- A  diákok hogy fogadták az előadásokat?
A fogadtatás a diákok részéről változó volt a téma függvényében: hol érdeklődő, hol meglepett, hol kíváncsi és néha megdöbbent arcokat láttam. Különösen a bemutatókkal egybekötött és a filmvetítéssel kiegészített órák élénkítették fel a diákközönséget.
- Volt előzménye a „Tiszta fejjel” programnak Dombóváron?
- Nem, ez a prevenciós program egy új kezdeményezés lakóhelyünkön. Az általános iskolákban évtizedekre nyúlik vissza a DA-DA program, de a középiskolákban csupán alkalmi előadások formájában alkalmazták ezt a módszert. A dombóvári Illyés Gyula Gimnáziumban a 9. b., mint induló osztály kiválóan alkalmas arra, hogy a prevenciós program hatását mind az egyén, mind a csoport szintjén vizsgáljuk. A program tervezetten négy év múlva zárul. Szintén új kezdeményezés a program kiegészítése tábori szervezéssel, valamint az is, hogy a programok színterei az ország különböző pontjain lesznek.
- Mi alapján választotta ki a tábor helyszínéül szolgáló Kontyvirág Erdei Iskolát Tőserdőn?
- Olyan szállást kerestem, mely távol esik a nagyváros zajától, s csak egymásra figyelhetünk. Másik szempont volt, hogy mozgáskorlátozottak számára is használható, kényelmes legyen, mivel egyik tanulónk kerekes-székes, s az utolsó pillanatig arra számítottunk, hogy velünk tart. A gerincműtét és a lassú felépülés ezt megakadályozta ugyan, de minden szempontból magas színvonalú, kényelmes szállást kaptunk.
- A már említetteken kívül milyen programokat tartalmazott az osztálykirándulás négy napja?
- Szegeden városnéző túrán vettünk részt, ellátogattunk a Dómba, múzeumokba, és a Vadasparkba. A csongrádi rendőrnapon kutyás bemutatót tekinthettünk meg, valamint a rendőri munkát bemutató interaktív foglalkozáson vettünk részt. Bokroson kézműves foglalkozás keretében mézeskalácsokat készítettünk és bőröztünk. Kiskunfélegyházán megtekintettük a Börtönmúzeumot, Tőserdőn az erdei iskolai foglalkozások mellett biciklitúráztunk, kirándultunk, táncoltunk. Kiskőrösön a Petőfi Emlékmúzeum és Szülőház, valamint az Érseki palota megtekintése volt a program.
- Milyen eredményt várnak a programtól?
- Dombóvár, földrajzi elhelyezkedéséből adódóan három megye: Tolna-, Somogy-, Baranya beiskolázási területét érinti. A dombóvári Illyés Gyula Gimnáziumban a 9. b. osztály tanulói mindhárom megyéből tevődnek össze. S bár megye közti távolságok nem nagyok, a beiskolázott tanulók lakóhelyük, s volt osztály/iskolatársak kapcsolata révén, a baráti, ismerősi közösségeik jóval nagyobb távolságra mutatnak. Ebből adódik, hogy a 9.b. osztály tanulóinak közvetlen és közvetett kapcsolatai révén a program során megszerzett ismeretanyag széles körben fejti ki pozitív hatását. Az első felmérés sajnos sok problémát, hiányosságot vet fel, melyet az előadások, bemutatók, megbeszélések várhatóan pótolnak. A tábor kiváló lehetőséget nyújtott arra, hogy az ország két különböző területén - Dunántúl és a Dél-Alföld – prevenciós munkájába betekintést kapjanak a diákok. A hosszabban együtt töltött idő mind a csoportépítésnek, mind az önismeret-fejlesztésének kiváló színtere lett. A tábor alatt zártuk az éves programot, mind személyes, mind csoportváltozások, elsajátított ismeretanyag révén.

A program  az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram támogatásával, Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet közreműködésével valósult meg.