Ismét Kiváló Tehetségpont címet nyert iskolánk

 

 

 

 


Nagy örömmel és munkánk komoly visszaigazolásaként fogadtuk a hírt, hogy iskolánk a 2019/2020. évi akkreditációs folyamatban való részvétele eredményeként ismét elnyerte az Akkreditált Kiváló Tehetségpont címet. Az akkreditációban közreműködött szakértők a következő szöveges értékelést készítették a folyamat során iskolánkról szerzett tapasztalataik alapján: „A nagy múlttal rendelkező intézmény életében továbbra is fontos szerepe van a tehetséggondozásnak. Mindenképpen a fejlődést mutatja, hogy új programjaik vannak a régiek mellett és egy-egy program esetében megjelenik a komplexitás is. Személyi feltételeik adottak a magas szintű munkához. Pedagógusaik folyamatosan képzik magukat elérve a legmagasabb fokozatokat is. Programjaik széles korosztályt ölelnek át, lehetőséget teremtve a tehetséges tanulók korai felfedezésének és nyomonkövetésének. Ez az intézmény jellegéből is adódik, hiszen 8 osztályos gimnáziumi osztályaik is vannak. Nagy hangsúlyt fektetnek a gyerekek motivációjára és ennek megtartására, mely az új programok sikerességében is megmutatkozik. Együttműködéseik során a közös munkára is hangsúlyt fektetnek. Teret adnak a szakmai tapasztalatcserének. A hátrányos helyzetű, de tehetséges tanulóikat egy ösztöndíj program segítségével is támogatják.”