Oktatás

 

 

 

2

 

Iskolai Közösségi Szolgálat

Mi a közösségi szolgálat?
2016-tól az érettségi vizsgára jelentkezés előfeltétele lesz, hogy minden diák 50 óra közösségi szolgálatot végezzen középiskolai tanulmányai során.
A közösségi szolgálat olyan tevékenység, melyet a diákok értékeik mentén választanak, anyagi ellenszolgáltatás nélkül végeznek, azzal a helyi közösség érdekeit szolgálják, és mellyel saját személyiségüket, különféle készségeiket fejlesztik. Közösségi szolgálatot sokféle motivációból végezhet valaki: hogy megismerjen egy foglalkozást, hogy mások érdekeit szolgálja, közösséghez tartozzon, hogy elérjen egy fontos célt, például a környezet szépülését, hogy bizonyos tulajdonságainak fejlődését elősegítse, hogy hasznos módon töltse az idejét, bajba jutottakon segítsen, védje a környezetet vagy gyakorlatot szerezzen egy számára fontos területen. A közösségi szolgálat célja a személyiség fejlesztése, a szociális érzékenység kibontakoztatása, a segítségnyújtás.
A közösségi szolgálat végzése során az egyén nem csak a helyi közösség javát szolgálja, megold egy társadalmi, környezeti stb. problémát és ezzel értéket teremt, hanem egyúttal együttműködő készsége, empátiája, kreativitása, felelősségvállalása is fejlődik. Számos tulajdonság, a későbbi munkavállaláshoz szükséges készség igazán a gyakorlatban tud fejlődni, a tevékeny munka során. A közösségi szolgálat egy olyan gyakorlati terep, ahol az iskolában elsajátított számos elméleti ismeret és tanulási teljesítmény mellett az életvezetési készségek is fejlődnek, a gyerekek tapasztalatot szereznek különféle szervezetek működésével, munkakörökkel, társadalmi problémákkal kapcsolatban, és kipróbálhatják magukat aktív, cselekvő, szolgálatot teljesítő egyénekként is.

 

Hogy válasszuk ki a közösségi szolgálati tevékenységet?
Mindenképpen olyan tevékenységet érdemes választani az iskola által kínált foglalkozások közül, amely valamilyen módon kapcsolódik a személyes érdeklődéshez és értékrendhez. Fontos azt figyelembe venni, hogy a közösségi szolgálat is munka, idő- és energiabefektetést igényel, és a vállalt feladatot jó minőségben, időben, megfelelően kell elvégezni. A közösségi szolgálat 50 órájának teljesítéséhez három év áll a diákok rendelkezésére, érdemes ez alatt az idő alatt többféle típusú tevékenységet is végezni: minél több helyzetben vesz részt a diák, annál többféle készséget sajátíthat el a közösségi szolgálat során.

A közösségi szolgálat az alábbi területeken valósítható meg:

 • szociális (pl. idős emberek segítése szociális intézmény keretei között)
 • egészségügyi (pl. kórtermek látogatása, lelki támasz nyújtása betegeknek, beszélgetés, bohócdoktor, ápolók és orvosok melletti segítő feladatok)
 • oktatási (pl. korrepetálás alsóbb évfolyamon, időseknek nyelvi vagy számítógépes ismeretek oktatása)
 • kulturális és közösségi (pl. múzeumokban, közgyűjteményeknél, művelődési házaknál kulturális programok megszervezésében és lebonyolításában való közreműködés, kiállításokon, koncerteken segítő feladatok, iskolai rendezvények megvalósításának segítése)
 • környezet- és természetvédelmi (pl. fa- és növényültetés, kertgondozás, parkrendezés, állatmenhelyeken segítő feladatok, környezettudatos magatartás népszerűsítése, madárvédelem)
 • polgári- és katasztrófavédelemi (pl. tűzoltóság és katasztrófavédelem munkájának segítése)
 • közös sport- és szabadidős tevékenységek óvodáskorúakkal, idősekkel, valamint sajátos nevelési igényű gyermekekkel (óvodákban, idősotthonokban, más iskolánál)

Fontos tudnivalók:

 • Iskolánkban a közösségi szolgálat megszervezését a 2012/2013-as tanév elején megkezdtük. A 9. évfolyamosok számára osztályfőnöki órákon tartunk tájékoztatást a közösségi szolgálatról, itt ismertetjük azt is, hogy hol lehet teljesíteni a közösségi szolgálatot.  A közösségi szolgálat csak olyan intézményekben teljesíthető, akikkel az iskola együttműködési megállapodást kötött. Ezen intézmények körét folyamatosan bővítjük, a fogadó intézmények listáját az iskolai honlapon lehet figyelemmel kísérni.
 • Az iskolában Gyarmati Gyöngyi intézményvezető-helyettes a közösségi szolgálati programok koordinátora. Őt kell keresni az egyes programokkal kapcsolatos, illetve a közösségi szolgálat adminisztrációjával kapcsolatban felmerülő kérdésekkel. Elérhetőségei: 74/465-195, 74/466-864, gyarmatigyongy@gmail.com
 • A közösségi szolgálat tanítás utáni hétköznapokon, hétvégéken vagy tanítási szünetekben végezhető. A 16. életévét be nem töltött önkéntes által a közérdekű önkéntes tevékenységre fordítható idő nem haladhatja meg tanítási szünet ideje alatt a napi 3 órát, és a heti 12 órát. Tanítási időben a heti 6 órát, és tanítási napon a napi 2 órát, tanítási napon kívül a napi 3 órát. A 16. életévét betöltött, de 18. életévét be nem töltött önkéntes által a közérdekű önkéntes tevékenységre fordítható idő nem haladhatja meg a napi 4 és fél órát, és a heti 18 órát. A 18. életévét be nem töltött önkéntes részére a közérdekű önkéntes tevékenység befejezése és másnapi megkezdése között legalább 14 óra pihenőidőt kell biztosítani.
 • Az iskolai közösségi szolgálatot lehetőleg 9-11. évfolyamon, három évre arányosan elosztva kell teljesíteni.
 • Az 50 órán belül a közösségi szolgálatot koordináló pedagógus – szükség esetén a mentorral közösen – legfeljebb öt órás felkészítő, és legfeljebb öt órás záró foglalkozást tarthat, vagyis az 50 órából 40 órát teljes mértékben szolgálati tevékenységgel kell tölteni.
 • A közösségi szolgálat teljesítése körében egy órán hatvan perc közösségi szolgálati idő értendő azzal, hogy a helyszínre utazás és a helyszínről hazautazás ideje nem számítható be a teljesítésbe.
 • A közösségi szolgálatról naplót kell vezetni. Minden egyes alkalommal, amikor a diák közösségi szolgálatot végez, ebben a naplóban rögzíteni kell a program nevét, időpontját, a végzett munka időtartamát, a munka tartalmát, és az adott felelősnek (vagy az iskola vezetője, vagy a fogadó intézmény munkatársa) az igazoló aláírását. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy kizárólag a közösségi szolgálati naplóban igazolt órák elismerése lehetséges, semmilyen más igazoló papírt nem tudunk elfogadni! Mindenki nagyon vigyázzon a közösségi szolgálati naplójára, és hivatalos okmányként kezelje! A közösségi szolgálati napló a tanulóknál kell, hogy legyen. Kérésre, valamint minden program végén a közösségi naplót be kell mutatni az osztályfőnöknek, illetve az iskolai koordinátornak.
 • Minden program előtt a diákok felkészítést kapnak, a programok végeztével pedig feldolgozzák a tanulságokat a fogadó intézmény munkatársa és az iskolai koordinátor segítségével.
 • A közösségi szolgálattal kapcsolatos törvényi háttérről az alábbi linkre kattintva lehet tájékozódni: http://www.kozossegi.ofi.hu

  A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT TELJESÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI AZ ÉRINTETT TANULÓK SZÁMÁRA:

 • Intézményünkben végezhető feladatok:
 • szervezői munkában segítés: tanulmányi versenyeknél, sportversenyeknél, iskolai rendezvényeknél (pl. Tudásvár vetélkedő, gólyatábor)
 • könyvtárban nyújtott segítség: könyvtárrendezés, tankönyvosztásban való segítség
 • látássérült tanulók segítése: tankönyvek átírása hangoskönyv formába
 • iskolai újság, illetve a SuliTV adásainak szerkesztésében való segítség
 • Intézményen kívüli lehetőségek (intézmények, szervezetek, egyesületek):

A fogadó intézmények az iskolával kötött együttműködési megállapodásokban foglaltak alapján fogadják a tanulókat.
Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Kirendeltség (Szabó Jenő tű.alezredes)

Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dombóvári Hivatásos Tűzoltóparancsnokság (Dávid Sándor tű.százados)

Presidium Közhasznú Egyesület, Dombóvár (Rieger Erika)

Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde (Tarr Ágnes)

Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei Tagintézmény (Bálintné Bende Klaudia)

Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde (Fülekiné Guzslován Edit)

Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Bezerédj Amália Tagóvoda (Bihari Erzsébet)

Dombóvári Művelődési Ház Kht. (Farkas János)

Sásdi Általános Művelődési Központ (Gálné Banizs Gabriella)

Csikóstőttős Község Önkormányzata (Pintér Szilárd)

Kortársoktatók Pécsi Egyesülete (Oppé László)

Magyar Máltai Szeretetszolgálat (ifj. Csonka Pál)

Hegyháti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Mágocs (Enyedi Gáborné)

Dombóvári VASE (Fazekas Gáspár)

Dombóvár Város Önkormányzata (Szabó Loránd)

„Kapaszkodó” Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ (Forrainé Csete Emília)

Dombóvári Gyermekvilág Óvoda Százszorszép Óvodája (Teufelné Glaub Ágnes)

Kaposszekcsői Község Önkormányzata (Csapó Gyuláné)

Várong Község Önkormányzata (Brunner Dezső)

Civilek Kocsoláért Közhasznú Egyesület (Csengeri Csabáné)

Mágocsi Bokréta Óvoda (Jurisits Józsefné)

Döbröközi Mesevilág Óvoda (Gondosné Kovács Katalin)

Kurdi Körzeti Általános Iskola (Farkas Sándor)

Nyílt Szívek Közhasznú Egyesület (Keszténé Besenyei Erika)

Nyílzápor Hagyományőrző Íjász Egyesület, Sásd (Nagy Lajos László)

Egyesített Szociális Intézmény, Dombóvár (Fehér Jánosné)

Községi Könyvtár Diósberény (Wilhelm János)

Tolna Megyei Diáksport Tanács (Földesi Gyula)

Dombóvári Római Katolikus Plébánia (Kutas Attila)

Dombóvár Város Könyvtára (Bán Emma)

MME. 28. sz. Dombóvári Csoportja (Nagy Sándor)

Galló József Általános Iskola, Gyulaj (Lacza Zoltánné)

Kurdi Napsugár Óvoda (Harmati Józsefné)
Egyesült Szociális Intézmény, Szakcs (Mohainé Gadányi Zita)

Dombóvári Városvédő és Városszépítő Egyesület (Müller Ádám)

Szakcsi Óvoda (Hangyáné Horváth Katalin)

Vásárosdombó Község Önkormányzata (Szabó László)

Dombóvári József Attila Általános Iskola (Kovácsné Lébényi Klára)

Dombóvári Kutyás Egyesület (Kővágó Jenő)

Aerobic és Szabadidős Egyesület Dombóvár (Reizingerné Rostás Andrea)

Dombóvári Belvárosi Általános és Alapfokú Művészeti iskola Alapfokú Művészeti Iskolája (Tóth Ada Eszter)

Dombóvári Belvárosi Általános és Alapfokú Művészeti iskola Kaposszekcsői Általános Iskolája (Fazekas Gáspár)

Kapos Alapítvány, Kapos Kórus (Kőszegi György)

Kör-Te Közösségépítő és Egészségmegörző Természetvédelmi Egyesület (Ábrahám Krisztián)

TM EGYMI Móra Ferenc Általános Iskolája (Rajkóné Kiss Ágnes)

Sásdi Faodu Egyesület (Illés Titanilla)

Egyházaskozár Község Önkormányzata (Weis Kornélia)

Sásdi Általános Iskola (Kovács Lilla)

"Őszi fény" Idősek Otthona Egyesített Szociális Intézmény (Pitzné Keller Anita)

Tamási Fúvós Egylet (Dobos Erzsébet)

Dombóvári Székely Kör (Horváth Józsefné)

Tamási Szabadidő és Sportegyesület (Lódi László)

"Mocsolád civilház" Szociális Szolgáltató, Oktatási és Szabadidő Szervező Közhasznú Nonprofit Kft. ( Taller Marietta)

AFS Magyarország Nemzetközi Csereprogram Alapítvány (Bangáné Jarecsni Rita)

Magyarországi Metodista Egyház (Dr. Khaud A. László)

Help-Dombóvár Egyesület (Babuják Katalin)

Vásárosdombói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (Schumann Norbert)

Bikal Nonprofit Kft. (Bogyay Gábor)

Ro-Vet Kft. (Dr. Gippert Róbert)

Vásárosdombói Római Katolikus Plébánia (Szabó Oszkár)

Mágocsi Római Katolikus Plébánia (Csibi Imre)

Hegyhát Észak Térségi Egyesület (Hőnig Mária)

Attala Község Önkormányzata (Gelencsér István)

Dombóvári Sportiskola Egyesület (Kőszegi György)

Tarnai Nándor Városi Könyvtár és Kulturális Egyesület (Schottné Gloiber Ida)

Dombóvári Zenész Egyesület (Balaskó János)

Döbrököz Község Önkormányzata (Farkas Edit)

Attala Község Önkormányzata (Gelencsér Lajos)
Nak Községi Óvoda (Koncz Tiborné)
Szekszárdi SZC Apáczai Csere János Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma (Gaál János)
Jászkun Magyar Királyi Honvéd Hadikultúra Alapítvány (Udonecz György)
Palkonya Önkormányzat (Beck Engelbert)
Gyulaj Községi Önkormányzat (Selmeci László)
Evangélikus Diakóniai Otthon (Szabó Szilárd)
Dombóvári Focisuli Egyesület (Tárnok Zoltán)
Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat (Ligorovics Zsolt)
Dombóvári Szent Lukács Kórház (Dr. Kerekes László)
Kapospula Község Önkormányzata (Stemler József)
Mélyben és Reményben Alapítvány (Mohayné Farkas Ibolya)
Kocsola Község Önkormányzata (Horváth Zoltán)
Dombóvári Városi Horgász Egyesület (Bischof Attila)
Dombóvári Kosárlabda Suli Közhasznú Egyesület (Czétány László)

 

A Földi István Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény  is lehetőségeket kínál a diákoknak az 50 órás közösségi szolgálat letöltésére. Az alábbi linkre kattintva elérhető egy űrlap, melyen a 2019-es januári és februári programjaikra tudtok jelentkezni segítőknek. A programok tanítási idő után vagy hétvégén vannak.

 

A részvételi szándékot Gyarmati Gyöngyi intézményvezető-helyettesnél jelezzétek!