A fontos események az iskolánkban

A előző évek archívumát ide kattintva van lehetőség megtekinteni!

 

1. Tanítási napok, szünetek, legfontosabb események

Tanítási napok száma:                                        179
Vezetőségi megbeszélés                                     2017. augusztus 23. 9 óra
Tanévnyitó értekezlet                                        2017. augusztus 24. 9 óra
Alakuló munkaközösségi értekezletek                     2017. augusztus 28-30.
Osztályozó vizsgák                                            2017. augusztus 29. (igény esetén)
Javítóvizsgák                                                    2017. augusztus 29. 8 óra
Gólyatábor                                                       2017. augusztus 25.
Év eleji munkaértekezlet                                     2017. augusztus 28.
Tanévnyitó ünnepély, a tanév első napja               2017. szeptember 1. (péntek) 8 óra
(érkezés: 7,45)
A tanév utolsó napja:                                         2018. június 15. (péntek)
A befejező évfolyam utolsó tanítási napja:              2018. május 3. (csütörtök)
Első félév                                                         2017. szeptember 1.- 2018. január 26.
(péntek)


Szünetek rendje a 14/2017 EMMI rendelet szerint:
Őszi szünet                                                    2017. október 30. (hétfő) – november 3.  (péntek)
Szünet előtti utolsó tanítási nap.                   2017. október 27. (péntek)
Szünet utáni első tanítási nap:                      2017. november 6. (hétfő)
Téli szünet                                                     2017. december 27.- 2018. január 2.
Szünet előtti utolsó tanítási nap:                   2017. december 22. (péntek)
Szünet utáni első tanítási nap:                      2018. január 3. (szerda)
Félévi osztályozó értekezlet:                         2018. január 25. (csütörtök)
Félévi értesítők kiadásának határideje:            2018. február 2. (péntek)
Félévi nevelőtestületi értekezlet:                  2018. február 2. (péntek)


Második félév                                              2017. január 29. – 2018. június 15.
Tavaszi szünet                                               2018. március 29.-2018. április 3.
Szünet előtti utolsó tanítási nap:                   2018. március 28. (szerda)
Szünet utáni első tanítási nap:                      2018. április 4. (szerda)
Diáknap                                                     2018. április 27. (péntek)


Ballagás:                                                       2018. május 5. (szombat) 10 óra
Fizikai állapotfelmérés:                                 2018. január 9. – április 27.
(június 1. a feltöltés határideje)
Országos nyelvi mérés:                                2018. május 16. (szerda)
Országos kompetenciamérés:                        2018. május 23. (szerda)
Év végi osztályozó értekezlet:                      2018. június 14. (csütörtök)
Nyelvi mérések eredményeinek beküldése:      2018. június 15.
Tanévzáró ünnepély (várható időpont):          2018. június 22. 16 óra


Tanévzáró nevelőtestületi értekezlet:           2018. június 29. (péntek)
Beiratkozás:                                                   2018. június 21. (csütörtök) 8 óra

2. Vizsgák: érettségi vizsgák (írásbeli és szóbeli időpontok)

Őszi érettségi vizsgaidőszak
Az intézmény nem kapott vizsgaközponti megbízást, a fő feladat a tanulók időben történő jelentkeztetése.
Jelentkezési határidő a diákok számára: 2017. szeptember 5.
Írásbeli vizsgák időpontja: 2017. október 16. (hétfő) – október 27. (péntek)
Szóbeli vizsgák időpontja:

 • emelt szinten: 2017. november 9-13.
 • középszinten: 2017. november 20-24.

2018. május-júniusi érettségi vizsgaidőszak
Jelentkezési határidő a diákok számára: 2018. február 15. Felelős: jegyzők.


Írásbeli vizsgák időpontja: 2018. május 7. - május 28. (Helyi vizsgaidőpontok a jelentkezés alapján)
Emelt szintű szóbeli vizsgák időpontja: 2018. június 7. - június 14.
Középszintű szóbeli vizsgák időpontja: 2018. június 18. - június 29. (osztályok és tanulók vizsgacsoportokba való besorolása a jelentkezések függvényében)

Az iskolában várható írásbeli vizsgák időpontjai részletezve (mind 2018-ban)


Emelt szint

Középszint

Dátum

Magyar nyelv és irodalom

Magyar nyelv és irodalom

május 7., 8.00

Matematika

Matematika

május 8., 8.00

Történelem

Történelem

május 9., 8.00

Angol nyelv

Angol nyelv

május 10., 8.00

Német nyelv

német nyelv

május 11., 8.00

Informatika

-

május 14., 8.00

-

Informatika

május 17., 8.00

Biológia

Biológia

május 15., 8.00

-

Ének-zene

május 17., 14.00

Kémia

Kémia

május 18., 8.00

Földrajz

Földrajz

május 18., 14.00

Fizika

Fizika

május 22., 8.00

-

Vizuális kultúra

május 22., 14.00

Olasz nyelv

Olasz nyelv

május 28., 8.00

Orosz nyelv

Orosz nyelv

május 25.,8.00

 

3. Belső iskolai vizsgák (írásbeli és szóbeli időpontok)

IDŐPONT

VIZSGA

2017. augusztus 29. (kedd)

Osztályozó vizsgák az előrehozott érettségi vizsgákhoz igazítva (Ha szükséges)

2017. december

Nyelvtan írásbeli vizsga, 8. n

2018.01. 03. (szerda) (pótidőpont 01.08., hétfő)

Magyar nyelv és irodalom 11. évf. szóbeli vizsga (Írásbeli külön kijelölt időpontban, 2017. decemberben)

2018. április második fele

Osztályozó vizsgák idegen nyelvekből

2018. május 22. (kedd)

Történelem 10. évf. szóbeli vizsga

2018. május 22. (kedd)

Magyar nyelv és irodalom, matematika 7-8.évfolyam

2018. május 22. (kedd)

Matematika 11. évf. írásbeli vizsga

A tételek (témakörök) kihirdetésének határideje: félévi vizsgáknál október 23., év végi vizsgáknál: november 27.

4. Magántanulók vizsgái (írásbeli és szóbeli időpontok)

IDŐPONT

VIZSGA

2018. január 8-24.

Félévi vizsgák

2018. május 28. – június 13.

Év végi vizsgák


5.
Javítóvizsgák

IDŐPONT

vIZSGA

2018. augusztus 29.

minden tantárgy

6. Mérések

a. Kompetenciamérések

Időpont

Megnevezés

Felelős

2018. május 16. (szerda)

Országos nyelvi kompetenciamérés

Kocsis Imre, Dr. Markóné Szabó Laura

2018. május 23. (szerda)

Országos kompetenciamérés

Kocsis Imre

 

b. Belső mérések időpontjai

Időpont

Megnevezés

Felelős

2017. szeptember

9. évfolyam tantárgyi felmérések

szaktanárok

 

7. Az iskolai tanítás nélküli munkanapok időpontja, felhasználása

 1. 2017. október 12. (csütörtök)    Pályaorientációs nap
 2. 2018. február 2. (péntek)           Félévi nevelőtestületi értekezlet
 3. 2018. április 27. (péntek)           Diáknap
 4. 2018. május 7. (hétfő)                Írásbeli érettségi vizsga (magyar nyelv és irodalom)
 5. 2018. május 8. (kedd)                Írásbeli érettségi vizsga (matematika)
 6. 2018. május 9. (szerda)              Írásbeli érettségi vizsga (történelem)
 7. 2018. május 22. (kedd)              Iskolai belső vizsganap
 8. Iskolai megemlékezések, ünnepi műsorok, rendezvények

IDŐPONT

MEGNEVEZÉS

FELELŐS

2017. szeptember 1. (péntek)

Évnyitó, avató ünnepség

Csernák-Szuhánszki Debóra

2017. október 6. (péntek)

Aradi vértanúk emléknapja (Városi ünnepség is)

Gyarmati Gyöngyi, Dr. Pappné Farkas Gabriella

2017. október 20. (péntek)

1956-os forradalom emléknapja

12. évfolyam osztályfőnökei

2017. november 7. (kedd)

Megemlékezés Illyés Gyula születésnapja alkalmából

Hajós Károly

2017. november 16. (csütörtök) 17:30 perckor

Iskolai gálaműsor

10. évfolyam osztályfőnökei

2017. december 8. (péntek) 17:30 perckor

Szalagtűző ünnepség

11. évfolyam osztályfőnökei

2017. december 21. (csütörtök)

Iskolai karácsonyi műsor

Batka Ágnes, Kovács Péter, Dr. Pappné Farkas Gabriella

2018. február 23. (péntekig)

Kommunizmus áldozatainak emléknapja

Osztályfőnökök, történelemtanárok (felelős: Hajós Károly)

2018. március 14. (szerda)

1848-as forradalom napja

7-8. évfolyam osztályfőnökei

2018. április 16. (hétfőig)

Holokauszt emléknapja

Osztályfőnökök, történelemtanárok (felelős: Hajós Károly)

2018. április 28. (szombat)

Támogatói bál

9. évfolyam osztályfőnökei

2018. május 5. (szombat)

Ballagás

11. évfolyam osztályfőnökei

2018. június 4. (hétfő)

Nemzeti összetartozás napja

DÖK – Albrecht Ferenc

2018. június 22. 16 óra

Tanévzáró ünnepély

Dr. Szenyéri Zoltán

 

2017. október hónapban megrendezzük az 5. és a 9. évfolyam számára a hagyományos avató programot, az ún. szecskaavatót.
2017. október utolsó péntekjén vagy november első péntekjén szervezzük meg a népszerű halloween estet.
2018. februárjában megszervezzük a kicsik számára a hagyományos farsangi bált.

9. Az évi rendes diákközgyűlésideje az iskolában

2017. február 21. (szerda)

Diákközgyűlés
(A DÖK és az intézményvezető beszámolója, tanulói kérdések, problémák felvetése)

 

10. Nyílt napok, pályaválasztással kapcsolatos események és rendezvények, intézményi beiskolázás

Dátum

Megnevezés

2017. szeptember 18. (hétfő)

Továbbtanulással kapcsolatos szülői értekezlet a 11-12. évfolyam számára

2017. október 14. (szombat)

Tudás-Vár vetélkedő nyolcadikosoknak

2017. október 12. (csütörtök)

Pályaorientációs nap (Tanítás nélküli munkanap)

2017. november 13-17.

Nyílt napok a 8. osztályosok számára

2017. november 22.

Nyílt nap és bemutató óra a 4. osztályosok számára

2017. november 30.

Nyolcadikosok nyelvi versenye

2018. február 5.

Továbbtanulással kapcsolatos szülői értekezlet a 11-12. évfolyam számára

Kiemelten fontos az iskolai nyílt hét megszervezése. Időpont: 2017. november 13-17.
A középfokú felvételi eljárás forgatókönyve

Dátum

Megnevezés

2017. október 20.

Tanulmányi területek, felvételi eljárás rendjének meghatározása és feltöltése.

2017. október 20.

Felvételi eljárás közzététele a honlapon.

2017. november 15.

A Hivatal közzéteszi a központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények jegyzékét.

2017. december 8.

A tanulók jelentkezése a központi felvételit szervező intézményekbe.

2017. december 13.

Az intézmény megküldi a Hivatalnak a központi írásbeli felvételire jelentkezett tanulók létszámát.

2017. november 22.

Felvételi tájékoztató kicsiknek.

2018. január 20., 10 óra

Központi írásbeli a nyolcosztályos gimnáziumokba.

2018. január 25., 14 óra

Központi írásbeli felvételi pótidőpontja.

2018. február 8.

A tanulók értesítése az írásbeli eredményükről.

2018. február 19. (szerda)

Jelentkezési lapok beadásának határideje.

2018. február 22. – március 13.

Szóbeli vizsgáztatás a felvételi eljárás során.

2018. március 14.

Ideiglenes középiskolai felvételi jegyzék – jelentkezők nyilvánosságra hozatala.

2018. március 21-22.

A felvételi jelentkezés sorrendjének megváltoztatása.

2018. március 28.

A Felvételi Központ megküldi a jelentkezettek listáját ABC-rendben a középiskoláknak.

2018. április 10.

A Központ kiegészíti a listát.

2018. április 13.

A középiskola elküldi az ideiglenes felvételi listát a központnak.

2018. április 20. (szerda)

A Központ egyeztetett döntése a felvettek végleges listájáról.

2018. április 27. (kedd)

A jelentkezők és az általános iskolák végleges kiértesítése.

2018. május 7-18.

Rendkívüli felvételi eljárás

 

11. Tanulmányi versenyek megszervezése

 • Illyés Gyula és Pataki Verseny

Írásbeli versenyek időpontja: 2017. november 23. (csütörtök) - magyar és német nyelv, november 24. (péntek) – matematika
Szóbeli döntő magyarból – 2018. január 6. (szombat) – (Felelős: vezetők)

 • OKTV-versenyek

Jelentkezési határidő: 2017. szeptember 22.


12. Szülőkkel való kapcsolattartás

 • Szülői értekezletek időpontja:

Időpont

Megnevezés

2017. szeptember 18. (hétfő) 17,00

Szülői értekezlet

2018. február 5. (hétfő) 17,00

Szülői értekezlet

 • Fogadóórák időpontja:

Időpont

Megnevezés

2017. november 20. (hétfő) 16,30

Fogadóóra

2018. március 19. (hétfő) 16,30

Fogadóóra

 • Iskolaszék üléseinek időpontja

Időpont

Megnevezés

2017. szeptember 1-3. hét

Iskolaszéki ülés

2018. január vége

Iskolaszéki ülés

2018. június

Iskolaszéki ülés

 • Intézményi Tanács üléseinek időpontja:

Időpont

Megnevezés

2017. szeptember 1-3. hét

Intézményi tanács ülése

2018. január vége

Intézményi tanács ülése

2016. június

Intézményi tanács ülése

 

13. Munkanap-áthelyezések érvényesítése


2018. március 10. szombat, munkanap, március 16. péntek, pihenőnap
2018. április 21. szombat, munkanap, április 30. hétfő, pihenőnap


14. Tanulmányi kirándulások


A kijelölt időpont: 2018. június 1. (péntek). A végzősöket nem számítva minden osztály – legalább egy napra – lehetőség szerint ekkor megy kirándulni. Hosszabb kirándulásokat is lehet tenni, de az nem érinthet tanítási napot. Amennyiben szervezésileg ez indokolt, más időpontban, csak hétvégén, lehet kirándulást szervezni.
A kirándulás dátumát az igazgató hivatalosan engedélyezi, az osztályfőnököknek be kell szerezniük az írásos szülői beleegyezést. A kirándulás napja nem tanulás nélküli munkanap, a naplóban sorszámozva, órákat beírva kell jelölni.


vissza a lap tetejére