A fontos események az iskolánkban

A előző évek archívumát ide kattintva van lehetőség megtekinteni!

1. Tanítási napok, szünetek, legfontosabb események

Tanítási napok száma:                                               180
Vezetőségi megbeszélés                                            2018. augusztus 22. 9 óra
Tanévnyitó értekezlet                                                2018. augusztus 27. 9 óra
Alakuló munkaközösségi értekezletek                      2018. augusztus 27-30.
Osztályozó vizsgák                                                    2018. augusztus 28. (igény esetén)
Javítóvizsgák                                                             2018. augusztus 28. 8 óra
Tanévnyitó ünnepély, a tanév első napja                   2018. szeptember 3. (hétfő) 8 óra
(érkezés: 7,45)
A tanév utolsó napja:                                                 2019. június 14. (péntek)
A befejező évfolyam utolsó tanítási napja:               2019. május 2. (csütörtök)
Első félév                                                                   2018. szeptember 3.- 2019. január 25.
(péntek)

2. Szünetek rendje a 13/2018 EMMI rendelet szerint:

Őszi szünet                                                    2018. október 29. (hétfő) – november 2.  (péntek)
Szünet előtti utolsó tanítási nap.                   2018. október 26. (péntek)
Szünet utáni első tanítási nap:                       2018. november 5. (hétfő)
Téli szünet                                                     2018. december 27.- 2019. január 2.
Szünet előtti utolsó tanítási nap:                   2018. december 21. (péntek)
Szünet utáni első tanítási nap:                       2019. január 3. (csütörtök)
Félévi osztályozó értekezlet:                         2019. január 24. (csütörtök)
Félévi értesítők kiadásának határideje:         2019. február 1. (péntek)
Félévi nevelőtestületi értekezlet:                  2019. február 1. (péntek)

Második félév                                              2019. január 28. – 2019. június 14.
Tavaszi szünet                                               2019. április 18.-2019. április 23.
Szünet előtti utolsó tanítási nap:                   2019. április 17. (szerda)
Szünet utáni első tanítási nap:                       2019. április 24. (szerda)
Diáknap                                                         2019. április 26. (péntek)
Ballagás:                                                       2019. május 4 (szombat) 10 óra
Fizikai állapotfelmérés:                                 2019. január 9. – április 26.
(május 31. a feltöltés határideje)
Országos nyelvi mérés:                                 2019. május 22. (szerda)
(Az értékelést az intézmények pedagógusai végzik;
az eredmények közzététele a honlapon 2019. június 12-ig.)
Országos kompetenciamérés:                        2019. május 29. (szerda)
(Művészeti és testnevelés órák tervezhetők!)
Év végi osztályozó értekezlet:                      2019. június 13. (csütörtök)
Nyelvi mérések eredményeinek beküldése:  2019. június 12.
Beiratkozás:                                                   2019. június 20. (csütörtök) 8 óra
Tanévzáró ünnepély (várható időpont):        2019. június 21. (péntek) 16 óra
Tanévzáró nevelőtestületi értekezlet:           2019. június 22. (szombat) vagy június 24. (hétfő)

3. Vizsgák: érettségi vizsgák (írásbeli és szóbeli időpontok)

Őszi érettségi vizsgaidőszak
Az intézmény nem kapott vizsgaközponti megbízást, a fő feladat a tanulók időben történő jelentkeztetése.
Jelentkezési határidő a diákok számára: 2018. szeptember 5. Felelős: osztályfőnök.
Írásbeli vizsgák időpontja: 2018. október 15. (hétfő) – október 29. (hétfő)
Szóbeli vizsgák időpontja:

 • emelt szinten: 2018. november 8-12.
 • középszinten: 2018. november 19-23.

2019. május-júniusi érettségi vizsgaidőszak
Jegyzők hivatalos megbízása, határidő: 2019. január 15. Felelős: int. vez.
Felügyelő tanárok, vizsgáztató tanárok, helyettesek megbízása, határidő: 2019. április 22. Felelős: int. vez.
Jelentkezési határidő a diákok számára: 2019. február 15. Felelős: jegyzők.
Írásbeli vizsgák időpontja: 2019. május 6. - május 24. (Helyi vizsgaidőpontok a jelentkezés alapján)
Emelt szintű szóbeli vizsgák időpontja: 2019. június 5. - június 13.
Középszintű szóbeli vizsgák időpontja: 2019. június 17. - június 22. (osztályok és tanulók vizsgacsoportokba való besorolása a jelentkezések függvényében)
Érettségi vizsgatételek (teljes dokumentáció) összeállításának és leadásának határideje: 2019. március 14.
A vizsgák megszervezéséért felelős: Dr. Szenyéri Z., Kocsis Imre
Az iskolában várható írásbeli vizsgák időpontjai részletezve (mind 2019-ben)

Emelt szint

Középszint

Dátum

Magyar nyelv és irodalom

Magyar nyelv és irodalom

május 6., 8.00

Matematika

Matematika

május 7., 8.00

Történelem

Történelem

május 8., 8.00

Angol nyelv

Angol nyelv

május 9., 8.00

Német nyelv

német nyelv

május 10., 8.00

Informatika

-

május 13., 8.00

Biológia

Biológia

május 14., 8.00

-

Informatika

május 16., 8.00

-

Ének-zene

május 16., 14.00

Kémia

Kémia

május 17., 8.00

Földrajz

Földrajz

május 17., 14.00

Fizika

Fizika

május 20., 8.00

-

Vizuális kultúra

május 20., 14.00

Orosz nyelv

Orosz nyelv

május 23., 8.00

Olasz nyelv

Olasz nyelv

május 24.,8.00

4. Belső iskolai vizsgák (írásbeli és szóbeli időpontok)

IDŐPONT

VIZSGA

2018. augusztus 28. (kedd)

Osztályozó vizsgák az előrehozott érettségi vizsgákhoz igazítva (Ha szükséges)

2019. 01. 03. (csütörtök) (pótidőpont 01.07., hétfő)

Magyar nyelv és irodalom 11. évf. szóbeli vizsga (Írásbeli külön kijelölt időpontban, 2018. decemberben)

2019. április második fele

Osztályozó vizsgák idegen nyelvekből

2019. május 27. (hétfő)

Történelem 10. évf. szóbeli vizsga

2019. május 27. (hétfő)

Magyar nyelv és irodalom 7. évfolyam, matematika 8. évfolyam

2019. május 27. (hétfő)

Matematika 11. évf. írásbeli vizsga

A tételek (témakörök) kihirdetésének határideje: félévi vizsgáknál október 19., év végi vizsgáknál: november 26.
A vizsga rendjét, a témaköröket a munkaközösségek állítják össze és hagyják jóvá. (Felelős: munkaközösség-vezető)

5. Magántanulók vizsgái (írásbeli és szóbeli időpontok)

IDŐPONT

vIZSGA

2019. január 7-23.

Félévi vizsgák

2019. május 27. – június 11.

Év végi vizsgák

Magántanulók első és második féléves tételeinek határideje: 2018. szeptember 16. – egységesen meghatározott tételsorok. (A tételsoroknak az összes középszintű témakört /tananyagot/ tartalmaznia kell!)
(A vizsga megszervezéséért felelős: Kocsis Imre. A tételsorok összeállításáért felelős: munkaközösség-vezetők.)

6. Javítóvizsgák

IDŐPONT

VIZSGA

2019. augusztus 28.

minden tantárgy

A vizsgabizottság megszervezéséért felelős: munkaközösség-vezetők.

7. Mérések

  • Kompetenciamérések

Időpont

Megnevezés

Felelős

2019. május 22. (szerda)

Országos nyelvi kompetenciamérés

Kocsis Imre, Dr. Markóné Szabó Laura

2019. május 29. (szerda)

Országos kompetenciamérés

Kocsis Imre

A nyelvi mérés esetén a kiértékelést intézmények pedagógusai végzik. Az eredményeket az iskolai honlapon 2019. június 12-ig közzé kell tenni.

  • Belső mérések időpontjai

Időpont

Megnevezés

Felelős

2018. szeptember

9. évfolyam tantárgyi felmérések

szaktanárok

8. Az iskolai tanítás nélküli munkanapok időpontja, felhasználása

 1. 2018. október 11. (csütörtök)    Pályaorientációs nap
 2. 2019. február 1. (péntek)           Félévi nevelőtestületi értekezlet
 3. 2019. április 26. (péntek)           Diáknap
 4. 2019. május 6. (hétfő)                Írásbeli érettségi vizsga (magyar nyelv és irodalom)
 5. 2019. május 7. (kedd)                Írásbeli érettségi vizsga (matematika)
 6. 2019. május 8. (szerda)              Írásbeli érettségi vizsga (történelem)
 7. 2019. május 27. (hétfő)              Iskolai belső vizsganap

9. Iskolai megemlékezések, ünnepi műsorok, rendezvények

IDŐPONT

MEGNEVEZÉS

FELELŐS

2018. szeptember 3. (hétfő)

Évnyitó, avató ünnepség

Batka Ágnes

2018. október 5. (péntek)

Aradi vértanúk emléknapja

Kisvárdainé Fábián Erika

2018. október 18. (csütörtök)

1956-os forradalom emléknapja (Városi ünnepség – november 5.)

9. évfolyam osztályfőnökei

2018. november 6. (kedd)

Megemlékezés Illyés Gyula születésnapja alkalmából

Humán munkaközösség vezetője

2018. november 22. (csütörtök)

Iskolai gálaműsor

10. évfolyam osztályfőnökei

2018. december 7. (péntek)

Szalagtűző ünnepség

11. évfolyam osztályfőnökei

2018. december 20. (csütörtök)

Iskolai karácsonyi műsor

Csernák-Szuhánszki Debóra, Kerekesné Bauer Márta

2019. február 25. (hétfő - eddig)

Kommunizmus áldozatainak emléknapja

Osztályfőnökök, történelemtanárok (felelős: Hajós Károly)

2019. március 14. (csütörtök)

1848-as forradalom napja (Városi ünnepség is)

7-8. évfolyam osztályfőnökei

2019. március 30. (szombat)

Támogatói bál

9. évfolyam osztályfőnökei

2019. április 16. (kedd - eddig)

Holokauszt emléknapja

Osztályfőnökök, történelemtanárok (felelős: Hajós Károly)

2019. május 4. (szombat)

Ballagás

11. évfolyam osztályfőnökei

2019. június 4. (kedd)

Nemzeti összetartozás napja

Később kijelölt keretekben

2019. június 21. (péntek)

Tanévzáró ünnepély

Dr. Szenyéri Zoltán

Az ünnepségek koordinálásáért felelős vezető: Gyarmati Gyöngyi.
2018. október-november hónapban megrendezzük az 5. és a 9. évfolyam számára a hagyományos avató programot, az ún. szecskaavatót.
2018. október utolsó péntekjén vagy november első péntekjén szervezzük meg a népszerű halloween estet.
2019. februárjában megszervezzük a kicsik számára a hagyományos farsangi bált.

10. Az évi rendes diákközgyűlés ideje az iskolában

2019. február 20. (szerda)

Diákközgyűlés
(A DÖK és az intézményvezető beszámolója, tanulói kérdések, problémák felvetése) (Felelős: Albrecht Ferenc)


11. Nyílt napok, pályaválasztással kapcsolatos események és rendezvények, intézményi beiskolázás

Dátum

Megnevezés

2018. szeptember 10. (hétfő)

Továbbtanulással kapcsolatos szülői értekezlet a 11-12. évfolyam számára – felelős: Dr. Szenyéri Zoltán

2018. október 6. (szombat)

Tudás-Vár vetélkedő a leendő 8. évfolyam számára – felelős: a 12. évfolyam osztályfőnökei

2018. október 11. (csütörtök)

Pályaorientációs nap (Tanítás nélküli munkanap) (Felelős: Kocsis Imre)

2018. november 10. (szombat)

Pályaválasztási nyílt nap a 4. és a 8. évfolyam részére (Felelős: Kocsis Imre)

2018. november 12-15.

Hagyományos nyílt napok a 4., 8. évfolyam számára – Felelős: Kocsis Imre

2018. november 24. (szombat)

Családi vetélkedő a leendő 5. évfolyamosok és szüleik számára (Felelős: iskolavezetés)

2018. november 29.

Nyolcadikosok nyelvi versenye (Felelős: nyelvi munkaköz. vezetője)

2019. február 4.

Továbbtanulással kapcsolatos szülői értekezlet a 11-12. évfolyam számára (Felelős: intézményvezető)

12. Szülői értekezletek időpontjai

Időpont

Megnevezés

2018. szeptember 10. (hétfő) 17,00

Szülői értekezlet v. először szülői értk. 17,00-kor a 9. és az 5. évfolyam részére, s utána 17,30-tól közös szülői értekezlet???

2018. szeptember 17. (hétfő) 17,00

Pályaválasztási szülői értekezlet a 12. évfolyam számára

2019. február 4. (hétfő) 17,00

Szülői értekezlet

13. Fogadóórák időpontjai

Időpont

Megnevezés

2018. november 19. (hétfő) 16,30

Fogadóóra

2019. március 18. (hétfő) 16,30

Fogadóóra

2019. január vége

Intézményi tanács ülése

2019. június

Intézményi tanács ülése

14. Munkanap-áthelyezések érvényesítése

2018. október 13. szombat, munkanap (október 22., hétfő - pihenőnap – hétfői órarend)
2018. november 10., szombat, munkanap /Nyílt nap/ (november 2., péntek – pihenőnap – pénteki órarend)
2018. december 1. szombat, munkanap (december 24., hétfő – pihenőnap – hétfői órarend)
2018. december 15. szombat, munkanap (december 31., hétfő – pihenőnap – pénteki órarend)

  15. Tanulmányi kirándulások: A kijelölt időpont: 2019. május 31. (péntek).  vissza a lap tetejére