Diákoldal

Diákoldal

 

 

Az Illyés Gyula Gimnázium Diákönkormányzata

A Diákönkormányzat (rövidítve: DÖK) a diákok által létrehozott olyan szervezet, mely képviseli a tanulók érdekeit minden kérdésben, megvalósítja a tanulók képviseletét az őket érintő fórumokon való részvétellel, biztosítja az információáramlást a tanulók és az iskolavezetés, illetve a tantestület között, valamint megszervezi, támogatja az iskolai diákéletet.
Az Illyés Gyula Gimnázium történetében és működésében elismerten fontos szerepet töltött és tölt be a Diákönkormányzat. A 2014/2015-es tanévben szeptember 9-én tartotta a DÖK az alakuló ülését, ahol a tagok megerősítették tisztségükben a vezetőség tagjait, elfogadták a diáknap időpontját, valamint a tanévre tervezett programokat.   

A Diákönkormányzat ebben a tanévben 19 főből áll. Minden osztály képviselteti magát egy fővel. Az Illyés Gyula Gimnázium Diákönkormányzatának titkára, így a DÖK vezetője Nyírő Viktória, 11. n osztályos tanuló. Helyettesei Tóth Alexandra 11.c, és Szabó Dorottya 9.n osztályos tanulók. A Diákönkormányzatot patronáló pedagógus Albrecht Ferenc.

 

Az Illyés Gyula Gimnázium DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA