Diákoldal

Diákoldal

 

 

A Diákönkormányzat (rövidítve: DÖK) a diákok által létrehozott olyan szervezet, mely képviseli a tanulók érdekeit minden kérdésben, megvalósítja a tanulók képviseletét az őket érintő fórumokon való részvétellel, biztosítja az információáramlást a tanulók és az iskolavezetés, illetve a tantestület között, valamint megszervezi, támogatja az iskolai diákéletet.
Az Illyés Gyula Gimnázium történetében és működésében elismerten fontos szerepet töltött és tölt be a Diákönkormányzat. A 2017/2018-as tanévben szeptember 7-én tartotta a DÖK az alakuló ülését, ahol a tagok megerősítették tisztségükben a vezetőség tagjait, elfogadták a diáknap időpontját, valamint a tanévre tervezett programokat. A jelenlévők DÖK-elnöknek megválasztották Kalocsa Lilla Anna 12. b osztályos tanulót. Alelnöknek megválasztották Illés Dóra 10.a és Csapó Tomaj 12.b osztályos tanulót. Csapó Tomaj megtartotta iskolaszéki küldötti tisztségét az előző tanévről. A jelenlévők a további, megüresedett iskolaszéki küldötti tisztségre megválasztották Kovács Géza Róbert 9.b és Elmauer Gréta 10.a osztályos tanulót. A tankerületi tanács tagjának megválasztották Lévay Mária 9.c osztályos tanulót. A tisztségek betöltőit a DÖK-tagok minden esetben egyhangúlag választották meg.  A Diákönkormányzatot patronáló pedagógus Albrecht Ferenc.

Az Illyés Gyula Gimnázium DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA